ราชกิจจาฯ ประกาศ 3 พื้นที่สาธารณะในกรุงเทพฯ ให้ทำการค้าได้

ราชกิจจาฯ ประกาศ 3 พื้นที่สาธารณะในกรุงเทพฯ ให้ทำการค้าได้
มติชน
5 พฤศจิกายน 2563 ( 10:50 )
159
ราชกิจจาฯ ประกาศ 3 พื้นที่สาธารณะในกรุงเทพฯ ให้ทำการค้าได้

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้า ดังนี้

โดยที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ตามมาตรา 20 แห่งพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ได้ให้ความเห็นชอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 กำหนดให้ที่สาธารณะ ดังต่อไปนี้เป็นพื้นที่ทำการค้า

 

1.พื้นที่บริเวณทางเท้าติดลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 เขตบางขุนเทียน
2.พื้นที่บริเวณทางเท้าซอยอารีย์ 1 เขตพญาไท
3.พื้นที่บริเวณที่ว่างปากซอยอ่อนนุช 70 เขตประเวศ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 ประกอบมาตรา 4 แห่งพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบีนบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง