รีเซต

ภัยแล้งพ่นพิษ! "เขื่อนเจ้าพระยา" น้ำต่ำกว่าเกณฑ์เข้าสู่วันที่ 148

ภัยแล้งพ่นพิษ! "เขื่อนเจ้าพระยา" น้ำต่ำกว่าเกณฑ์เข้าสู่วันที่ 148
TNN ช่อง16
24 เมษายน 2567 ( 13:39 )
47
ภัยแล้งพ่นพิษ! "เขื่อนเจ้าพระยา" น้ำต่ำกว่าเกณฑ์เข้าสู่วันที่ 148

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำที่ เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคคกลาง ล่าสุดได้คงการระบายน้ำไว้ที่อัตรา 70 ลูกบาศเมตรต่อวินาที เน้นสงวนใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการรับมือปัญหาภัยแล้งเป็นหลัก 


ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือเริ่มมีปริมาณที่คงตัวต่อเนื่อง โดยที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ ลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาวัดได้ 311 ลูกบาศเมตรต่อวินาที  ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนล่าสุดวัดได้ 14.67 ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ซึ่งถือว่ายังต่ำกว่ามาตรฐานกักเก็บ16.50 ม.รทก. เข้าสู่วันที่ 148 (ล่าสุดที่ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์คือ 28 พ.ย.66) 


ทั้งนี้ จากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงท้ายเขื่อนในอัตราคงที่ ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนยังต่ำจนสันดอนทรายโผล่พ้นน้ำ ล่าสุดวันนี้วัดได้ 5.41 ม.รทก. ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้เน้นการผันน้ำเข้าทุ่งทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่เพื่อการอุปโภคบริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวม 179 ลูกบาศเมตรต่อวินาที  


โดยฝั่งตะวันออกผันน้ำผ่านคลองชัยนาทป่าสัก คลองช่องแค และคลองมหาราช รวม 103 ลูกบาศเมตรต่อวินาที  ส่วนฝั่งตะวันตกผันน้ำผ่านคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย รวม 76ลบ.ม./วิ ซึ่งจากสถานการณ์น้ำล่าสุด ทางราชการจึงย้ำขอความร่วมมือเกษตรกร ขอให้งดการทำนาต่อเนื่อง ถ้าจะทำการเพาะปลูกขอให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ประชาชนทั่วไปขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพราะประเทศไทยยังจะต้องได้รับอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่จะทำให้ฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์ไปจนถึงเดือนมิ.ย.ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง