รีเซต

เจียงซูขุดพบหลุมศพพระปิตุลา จักรพรรดิโบราณ พร้อมตราประทับสลัก 6 ด้าน

เจียงซูขุดพบหลุมศพพระปิตุลา จักรพรรดิโบราณ พร้อมตราประทับสลัก 6 ด้าน
Xinhua
10 เมษายน 2567 ( 10:01 )
72
เจียงซูขุดพบหลุมศพพระปิตุลา จักรพรรดิโบราณ พร้อมตราประทับสลัก 6 ด้าน

(ภาพจากสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเจิ้นเจียง : สุสานยุคหกราชวงศ์บนถนนหวายซาน เมืองเจิ้นเจียง ในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน)

หนานจิง, 9 เม.ย. (ซินหัว) -- สถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเจิ้นเจียงในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน เปิดเผยการค้นพบหลุมศพชนชั้นสูงภายในสุสานที่มีอายุย้อนกลับไปยุคหกราชวงศ์ (ปี 222-589) โดยเจ้าของหลุมศพมีชื่อว่าจ้าวเซวียนจือ เป็นพระปิตุลาหรือลุงของจักรพรรดิสมัยราชวงศ์ใต้ (ปี 420-589)

หลี่ซีตง รองผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่าคณะนักโบราณคดีค้นพบตราประทับสัมฤทธิ์จากหลุมศพหมายเลข 6 ซึ่งช่วยระบุตัวตนของเจ้าของหลุมศพได้ โดยตราประทับสัมฤทธิ์ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นของจ้าวเซวียนจือ ขณะอายุของหลุมศพแห่งนี้สอดคล้องกับบันทึกทางประวัติศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีการขุดพบวัตถุฝังศพจำนวน 20 ชิ้นจากหลุมศพหมายเลข 6 ส่วนใหญ่กระจัดกระจายอยู่ใกล้กับแท่นบูชาด้านหน้าห้องหลุมศพ

ทั้งนี้ คณะนักโบราณคดีค้นพบหลุมศพ 13 แห่งระหว่างการขุดค้นเมื่อไม่นานนี้ ในจำนวนนั้น 7 แห่งเป็นหลุมศพอิฐของชนชั้นสูงตั้งแต่ราชวงศ์จิ้นตะวันออก (ปี 317-420) จนถึงราชวงศ์ใต้ ส่วนอีก 6 แห่งเป็นหลุมศพของชาวบ้านทั่วไปจากราชวงศ์หมิงและชิง (ปี 1368-1911)

นักโบราณคดีกล่าวว่าหลุมศพส่วนใหญ่ที่พบในสุสานยุคหกราชวงศ์เป็นของราชวงศ์จิ้นตะวันออก ซึ่งแสดงหลักฐานให้เห็นว่าผู้คนสมัยนั้นเคลื่อนย้ายจากเหนือลงใต้ โดยการค้นพบนี้ยังเป็นเบาะแสและข้อมูลสำคัญสำหรับการศึกษาการอพยพย้ายถิ่นทางชาติพันธุ์ในประวัติศาสตร์จีน

(ภาพจากสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเจิ้นเจียง : ตราประทับสัมฤทธิ์ 6 ด้าน ซึ่งขุดพบภายในหลุมศพหมายเลข 6 ในเมืองเจิ้นเจียง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน)
(ภาพจากสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเจิ้นเจียง : แท่นบูชาอิฐด้านหน้าห้องหลุมศพอิฐหมายเลข 6 ในเมืองเจิ้นเจียง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน)
(ภาพจากสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเจิ้นเจียง : หมูหินซึ่งขุดพบจากหลุมศพหมายเลข 9 ในเมืองเจิ้นเจียง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง