รีเซต

เมียนมาครองอันดับ 3 ในอาเซียน มี 'อุทยานมรดกอาเซียน' มากสุด

เมียนมาครองอันดับ 3 ในอาเซียน มี 'อุทยานมรดกอาเซียน' มากสุด
Xinhua
25 เมษายน 2567 ( 17:43 )
24
เมียนมาครองอันดับ 3 ในอาเซียน มี 'อุทยานมรดกอาเซียน' มากสุด

(แฟ้มภาพซินหัว : ควาญช้างอาบน้ำให้ช้างตัวหนึ่งที่ค่ายอนุรักษ์ช้างงาลาอิกในกรุงเนปิดอว์ของเมียนมา วันที่ 2 พ.ย. 2023)

ย่างกุ้ง, 25 เม.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (24 เม.ย.) สื่อท้องถิ่นของเมียนมาเปิดเผยว่าเมียนมาครองอันดับสามในกลุ่มประเทศอาเซียนด้านจำนวนอุทยานมรดกอาเซียน

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เผยว่าโครงการอุทยานมรดกอาเซียนมีรายชื่ออุทยานมรดกจำนวน 55 แห่งจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเมียนมาครองจำนวนอุทยานมรดก 8 แห่งจากทั้งหมด

อนึ่ง อุทยานมรดกอาเซียน คือเขตพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญสูงด้านการอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งตัวแทนระบบนิเวศของภูมิภาคอาเซียนไว้อย่างสมบูรณ์

พื้นที่เหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความภาคภูมิใจ การรู้คุณค่า และการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของอาเซียน ผ่านเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองที่เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติที่มีร่วมกัน

รายงานระบุว่าเมียนมาร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ และองค์กรท้องถิ่นอื่นๆ ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศ โดยเมียนมากำลังพยายามอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ อุทยานทางทะเล เขตอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แหล่งธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ และพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองจากชุมชน เนื่องจากการพัฒนาอุทยานระดับชาติไม่เพียงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจ้างงานในท้องถิ่น แต่ยังสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง