รีเซต

วันนี้วันอะไร วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม

วันนี้วันอะไร วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม
TNN ช่อง16
28 พฤษภาคม 2565 ( 22:48 )
93
วันนี้วันอะไร วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 31 พฤษภาคมเป็น ‘วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day) ก่อตั้งขึ้นเพื่อในทุกคนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ สาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งก่อตั้งโดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันจากบุหรี่ โดยหวังกระตุ้นให้เลิกสูบบุหรี่ และหวังให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมและกระตุ้นให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย/กฏหมายเพื่อควบคุมยาสูบ


ความเป็นมาวันงดสูบบุหรี่โลก

 

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ โดยมีอนุสัญญาควบคุมยาสูบและแสดงโทษของยาสูบ เพื่อแนะนำให้แต่ละประเทศใช้ซองบุหรี่แบบเรียบเพื่อแสดงภาพคำเตือนบนซองบุหรี่


ขณะที่การผลิตบุหรี่ต้องใช้ต้นไม้ 1 ต้นในการผลิตบุหรี่ 300 มวน ขณะที่กระบวนการผลิตบุหรี่ 1 มวน ต้องใช้ปริมาณน้ำถึง 3.7 ลิตร โดยเฉลี่ยหากนักสูบ 1 คนเลิกสูบบุหรี่ได้ จะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 74 ลิตรต่อวัน 


นอกจากนี้ ชาวไร่ยาสูบก็ได้รับนิโคตินจากการสัมผัสใบยาในปริมาณสูงเทียบเท่าการได้รับจากบุหรี่ 50 มวนต่อวัน โดยมีการประมาณการว่า แต่ละปีมีขยะก้นบุหรี่ถึง 4.5 ล้านล้านชิ้นถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม


ที่มาข้อมูล : www.brh.go.th

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง