รีเซต

จีนเปิดสถานรักษา 'โรคปอดจากการประกอบอาชีพ' ฟรี รวม 829 แห่ง

จีนเปิดสถานรักษา 'โรคปอดจากการประกอบอาชีพ' ฟรี รวม 829 แห่ง
Xinhua
26 เมษายน 2567 ( 21:42 )
30
จีนเปิดสถานรักษา 'โรคปอดจากการประกอบอาชีพ' ฟรี รวม 829 แห่ง

  (แฟ้มภาพซินหัว : คนงานทำงานที่พื้นที่ก่อสร้างโครงการสถานีแปรรูปก๊าซธรรมชาติในเมืองปินโจว มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน วันที่ 12 ม.ค. 2024)(แฟ้มภาพซินหัว : คนงานทำงานที่พื้นที่ก่อสร้างโครงการสถานีแปรรูปก๊าซธรรมชาติในเมืองปินโจว มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน วันที่ 12 ม.ค. 2024)[/caption]ปักกิ่ง, 26 เม.ย. (ซินหัว) -- คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนเปิดเผยว่าจีนเปิดสถานรักษาผู้ป่วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 829 แห่ง ขณะผู้ป่วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพคิดเป็นราวร้อยละ 90 ของผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพทั้งหมดในประเทศเมื่อวันพฤหัสบดี (25 เม.ย.) หวังเจี้ยนตง เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาชีวอนามัยของคณะกรรมการฯ เผยว่าสถานรักษาโรคปอดจากการประกอบอาชีพเหล่านี้ ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคระดับมณฑล 28 แห่ง ทำการรักษาผู้ป่วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพระหว่างปี 2021-2023 มากกว่า 1.2 ล้านรายหวังกล่าวว่าผู้ป่วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพส่วนมากประสบความยากลำบากในการระบุผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายงินชดเชย เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างถิ่นที่มักทำงานให้นายจ้างมากกว่าหนึ่งรายในสถานที่ทำงานที่อันตรายและไม่สามารถออกใบรับรองแรงงานสัมพันธ์ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการฯ จึงแก้ไขมาตรการวินิจฉัยและรับรองโรคการประกอบอาชีพในปี 2021 ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยต้องยื่นเอกสารน้อยลงในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เช่น ใบรับรองการจ่ายค่าจ้างหรือบัตรอาหาร โดยคณะกรรมการฯ จะดำเนินนโยบายเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพในอนาคตหวังเสริมว่าเสียงดัง ฝุ่นหนา และสารเคมีเป็นพิษถือเป็นอันตรายอันดับต้นๆ ของสถานที่ทำงานในจีน โดยตั้งแต่ปี 2019 จีนได้เฝ้าติดตามตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการประกอบอาชีพมากกว่า 1.8 ล้านอัตรา และดำเนินการควบคุมอันตรายจากการประกอบอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง