รีเซต

DELTA กำไร Q1/67 ที่ 4,307.51 ลบ. โต 19.2% ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น 17.6%

DELTA กำไร Q1/67 ที่ 4,307.51 ลบ. โต 19.2% ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น 17.6%
ทันหุ้น
26 เมษายน 2567 ( 18:27 )
36
DELTA กำไร Q1/67 ที่ 4,307.51 ลบ. โต 19.2% ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น 17.6%

#DELTA #ทันหุ้น-บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ไตรมาส 1/67 มีกำไร 4,307.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไร 3,614.46 ล้านบาท ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 1/67 มีจำนวน 3,720 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไร 9.8% ลดลงจาก 10.8% ของงวดเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่มสินค้าที่แตกต่างกันและค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้มีการบันทึกรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม 

 

ยอดขายสินค้าและบริการในไตรมาส 1/67 อยู่ที่ 37,989 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตที่ฟื้นตัวของรายได้กลุ่มโซลูชั่นสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions)ควบคู่กับความต้องการที่เร่งตัวขึ้นในระบบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง สำหรับโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลสมรรถนะสูง ซึ่งรองรับแอพพลิเคชั่น ที่มีการใช้งานข้อมูลเป็นจำนวนมากอาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มียอดขายชะลอตัวจากฐานสูงในปีที่แล้วสำหรับสินค้ากลุ่มเซิร์ฟเวอร์เพาเวอร์ทั่วไป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดาต้าเซ็นเตอร์อื่นๆ รวมถึงกลุ่มพัดลมและระบบจัดการความร้อน (Fan & Thermal Management)กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation) และกลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ยังคงได้รับผลกระทบจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อทยอยผ่อนคลาย

 

โดยปัจจัยอุปสงค์อ่อนตัวจากไตรมาสก่อนได้ส่งผลต่อเนื่องถึงต้นปี 2567 นี้ ร่วมกบัความผันผวนที่มากขึ้นในตลาด ยังเป็นแรงกดดันต่อภาคธุรกิจเทคโนโลยี ทั้งนี้บริษัท มีมุมมองระมัดระวังสำหรับอุปสรรคในระยะส้ันที่มีผลต่อการดา เนินงาน แต่ยังคงมุมมองเชิงบวกสำหรับแนวโน้มธุรกิจในระยะยาว จากฐานลูกค้าที่กระจายตัวดีในภูมิภาคหลัก และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุม ส่งผลให้เดลต้ามีศักยภาพการเติบโตสูงในธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคต

 

กำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้มีจำนวน 7,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขับเคลื่อนโดยการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้น ภายใต้กลุ่มธุรกิจพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มโซลูชั่นสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง