TrueID

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล
มติชน
28 ตุลาคม 2564 ( 10:39 )
15
ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง