รีเซต

มาเก๊าเผยยอดประชากรเพิ่มแตะ 6.8 แสนคน

มาเก๊าเผยยอดประชากรเพิ่มแตะ 6.8 แสนคน
Xinhua
10 พฤษภาคม 2567 ( 16:07 )
20
มาเก๊าเผยยอดประชากรเพิ่มแตะ 6.8 แสนคน

(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมซากโบสถ์เซนต์ปอลในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าทางตอนใต้ของจีน วันที่ 29 เม.ย. 2023)

มาเก๊า, 10 พ.ค. (ซินหัว) -- สำนักสถิติและการสำรวจสำมะโนประชากรประจำเขตบริหารพิเศษมาเก๊าทางตอนใต้ของจีน เปิดเผยว่าจำนวนประชากรท้องถิ่นเมื่อสิ้นไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ของปีนี้ รวมอยู่ที่ 686,400 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,700 เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสสำนักฯ ระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากจำนวนคนงานที่ไม่มีถิ่นพำนักถาวร (non-residen) ที่อาศัยอยู่ในมาเก๊าที่เพิ่มขึ้นหากแบ่งแยกตามเพศ จำนวนประชากรหญิงรวมอยู่ที่ 366,200 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 ของประชากรท้องถิ่นทั้งหมด และมากกว่าจำนวนประชากรชายซึ่งอยู่ที่ 320,200 คนมาเก๊ามีทารกเกิดใหม่รวม 856 คนในไตรมาสแรก ลดลง 105 คน เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ขณะที่อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย รวมอยู่ที่ 631 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง