รีเซต

ไทย-ซาอุฯ เห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านการค้า การเกษตร ปศุสัตว์

ไทย-ซาอุฯ เห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านการค้า การเกษตร ปศุสัตว์
TNN ช่อง16
9 พฤษภาคม 2567 ( 16:34 )
24
ไทย-ซาอุฯ เห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านการค้า การเกษตร ปศุสัตว์

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2567) เวลา 14.00 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ดร. มาญิด บิน อับดุลเลาะฮ์ อัลกอเศาะบี (H.E. Dr. Majed Bin Abdullah Alkassabi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงพาณิชย์ โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

 

นายกรัฐมนตรียินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซาอุดีฯ เดินทางเยือนไทยเพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยนับตั้งแต่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและซาอุดีฯ ได้ผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ จนมีผลคืบหน้าเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ไทยและซาอุดีฯ ยังมีความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่มีศักยภาพอีกมากที่จะร่วมมือกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซาอุดีฯ ยินดีที่ได้มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และชื่นชมต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรัฐบาล พร้อมยืนยันกระชับความร่วมมือให้ใกล้ชิด และมีผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งการค้า การลงทุน สาธารณสุข พลังงาน และการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยหวังว่าไทยและซาอุดีฯ จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ รวมถึงกระชับความร่วมมือกันในทุกระดับ ทั้งในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล ระหว่างภาคเอกชนไทย-ซาอุดีฯ และระหว่างประชาชนกับประชาชน

 

ความร่วมมือระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องในการกระชับความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง และหน่วยงานของรัฐบาลระหว่างไทยและซาอุดีฯ เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางความร่วมมือที่มีศักยภาพระหว่างกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนและหารือโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซาอุดีฯ หวังว่า ผู้บริหารระดับกระทรวงและหน่วยงานของไทยจะเดินทางเยือนซาอุดีฯ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือมากยิ่งขึ้นในอนาคต

 

ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทย-ซาอุดีฯ นายกรัฐมนตรียินดีส่งเสริมความร่วมมือในสาขาการเกษตรและปศุสัตว์ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญ โดยการหารือกับกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ (Public Investment Fund: PIF) และ Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) บริษัทด้านการเกษตรและปศุสัตว์ของซาอุดีฯ ในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุม ASEAN-GCC ที่ซาอุดีฯ ปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายต่างมีผลที่คืบหน้าเป็นรูปธรรม หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือเกี่ยวกับแผนการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

 

ในส่วนของ ความร่วมมือระหว่างประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซาอุดีฯ ยินดีที่ปีที่ผ่านมามีชาวซาอุดีฯ เดินทางมาท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้น สะท้อนถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและซาอุดีฯ ที่สามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดมากขึ้น

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง