รีเซต

ยูเนสโกขึ้นทะเบียน 'บันทึก-แม่พิมพ์' ของจีน เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

ยูเนสโกขึ้นทะเบียน 'บันทึก-แม่พิมพ์' ของจีน เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
Xinhua
10 พฤษภาคม 2567 ( 15:53 )
24
ยูเนสโกขึ้นทะเบียน 'บันทึก-แม่พิมพ์' ของจีน เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

(แฟ้มภาพซินหัว : แม่พิมพ์ของโรงพิมพ์เต๋อเก๋อ อำเภอเต๋อเก๋อ แคว้นปกครองตนเองกานจือ กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลซื่อชวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 3 ต.ค. 2021)

ปักกิ่ง, 10 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (9 พ.ค.) สำนักบริหารหอจดหมายเหตุแห่งชาติจีน รายงานการขึ้นทะเบียนวัตถุของจีนเป็นมรดกทางเอกสารประจำแผนงานความทรงจำแห่งโลก (MOW) ของยูเนสโก ส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวน 3 รายการวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนครั้งนี้ประกอบด้วยบันทึกสำคัญเกี่ยวกับโรงน้ำชาโบราณในนครเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ บันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของชุมชนในเมืองฮุ่ยโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ และแม่พิมพ์ของโรงพิมพ์เต๋อเก๋อในซื่อชวนอนึ่ง มติการขึ้นทะเบียนวัตถุของจีนทั้งสามรายการได้รับอนุมัติ ณ การประชุมสามัญ ครั้งที่ 10 ของคณะกรรมการความทรงจำแห่งโลก ส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงอูลานบาตอร์ของมองโกเลีย เมื่อวันที่ 7-8 พ.ค. ที่ผ่านมาปัจจุบันจีนมีวัตถุที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางเอกสารประจำแผนงานความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก ส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวน 17 รายการแล้ว[caption id="attachment_435355" align="aligncenter" width="899"] (แฟ้มภาพซินหัว : บันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของชุมชนในเมืองฮุยโจว มณฑลอันฮวย ทางตะวันออกของจีน) (แฟ้มภาพซินหัว : แม่พิมพ์ของโรงพิมพ์เต๋อเก๋อ อำเภอเต๋อเก๋อ แคว้นปกครองตนเองกานจือ กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลซื่อชวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 3 ต.ค. 2021) (แฟ้มภาพซินหัว : แม่พิมพ์ของโรงพิมพ์เต๋อเก๋อ อำเภอเต๋อเก๋อ แคว้นปกครองตนเองกานจือ กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลซื่อชวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 3 ต.ค. 2021) (แฟ้มภาพซินหัว : บันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของชุมชนในเมืองฮุยโจว มณฑลอันฮวย ทางตะวันออกของจีน)[/caption][caption id="attachment_435361" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนดื่มชาที่โรงน้ำชาเหอหมิง นครเฉิงตู มณฑลซื่อชวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 30 มิ.ย. 2021) (แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนดื่มชาที่โรงน้ำชาเหอหมิง นครเฉิงตู มณฑลซื่อชวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 30 มิ.ย. 2021) (แฟ้มภาพซินหัว : คนงานทำความสะอาดแม่พิมพ์ของโรงพิมพ์เต๋อเก๋อ อำเภอเต๋อเก๋อ แคว้นปกครองตนเองกานจือ กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลซื่อชวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 3 ต.ค. 2021)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง