รีเซต

ไทยเจาะตลาดตะวันออกกลาง หวังรายได้ท่องเที่ยวทะลุ 1 แสนล้านในปี 67

ไทยเจาะตลาดตะวันออกกลาง หวังรายได้ท่องเที่ยวทะลุ 1 แสนล้านในปี 67
TNN ช่อง16
10 พฤษภาคม 2567 ( 17:37 )
24
ไทยเจาะตลาดตะวันออกกลาง หวังรายได้ท่องเที่ยวทะลุ 1 แสนล้านในปี 67

ตลาดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เนื่องจากเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2567 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 12 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 5.8 แสนล้านบาท   และคาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเยือนไทยมากกว่า 1.1 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า 1 แสนล้านบาท


ดังนั้น การเจาะตลาดนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะผลักดันการเติบโตของการท่องเที่ยวไทยได้อย่างก้าวกระโดด


ปัจจัยหนุน : แรงซื้อสูง นโยบายฟรีวีซ่า เที่ยวบินตรง กระตุ้นตลาด


นอกจากปัจจัยด้านกำลังซื้อและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางแล้ว ยังมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญอีกหลายประการที่จะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดนี้ในอนาคต ได้แก่ 


แนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายวีซ่าจากหลายประเทศในภูมิภาค 

การเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้  รวมถึงความพยายามทางการตลาดของไทยในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดซาอุดิอาระเบีย ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2565 ส่งผลให้ช่วงวันที่ 1 ม.ค.-10 ก.ค.66 มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมจากซาอุดิอาระเบียถึง 75,652 คน มากเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคตะวันออกกลาง 


จากปัจจัยข้างต้น จึงมีการคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยในปี 2567 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้เดินทางเยือนไทยมากกว่า 1.1 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 1 แสนล้านบาท


จุดแข็งของไทยในสายตานักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง


ประเทศไทยเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง โดยสถิติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความสนใจแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายของไทย เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ และพัทยา 


ทั้งนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2561-2565) จำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 10.2 ต่อปี สะท้อนถึงความนิยมของไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ


นอกจากนี้ ไทยยังมีจุดแข็งในการเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ ด้วยโรงพยาบาลและคลินิกที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในขณะที่ค่ารักษายังคุ้มค่ากว่าประเทศตะวันตก ซึ่งตอบโจทย์นักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่ใส่ใจสุขภาพ 


จากข้อมูลของ ททท. ระบุว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีแนวโน้มใช้บริการทางการแพทย์ในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพ นวดแผนไทย และศัลยกรรมความงาม นับเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจด้านสุขภาพไทย


ปรับตัวรับโอกาสทอง สินค้า บริการ ต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม


เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยจำเป็นต้องปรับตัว โดยพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดรับกับความต้องการเฉพาะของนักท่องเที่ยวมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักศาสนา อาหารฮาลาล รวมถึงการมีพนักงานที่สื่อสารภาษาอาหรับและเข้าใจวัฒนธรรมได้ 


นอกจากนี้ ควรสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในตะวันออกกลางเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย พัฒนาบริการ และเพิ่มช่องทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น เว็บไซต์ภาษาอาหรับและงานแสดงสินค้า การปรับกลยุทธ์เหล่านี้จะเตรียมความพร้อมให้ไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง สร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศ


ดึงดูดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางระดับบน: กลยุทธ์สร้างรายได้ เปิดประตูสู่โอกาส


การดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับบนจากตะวันออกกลางเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้ให้ประเทศ แต่ต้องใช้กลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาด ทั้งการสร้างแบรนด์ไทยให้ดูหรูหรามีเสน่ห์ มีบริการเยี่ยม และโดดเด่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น โซเชียลมีเดีย นิตยสารระดับไฮเอนด์ งานท่องเที่ยว และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นความสนใจให้อยากมาเยือนไทย


อย่างไรก็ดี ยังมีความท้าทาย ทั้งการแข่งขันจากประเทศอื่นในภูมิภาค ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และความผันผวนของเศรษฐกิจการเมือง การเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และปรับตัวให้ทันกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากทำสำเร็จ ไทยจะครองใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้อย่างแน่นอน


สรุป 


ตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเป็นโอกาสทองของการท่องเที่ยวไทย ด้วยกำลังซื้อสูงและแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่าปี 2567 จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาไทยกว่า 1.1 ล้านคน สร้างรายได้เกิน 1 แสนล้านบาท 


ปัจจัยหนุนสำคัญ ได้แก่ การผ่อนคลายวีซ่า เที่ยวบินตรง การตลาดเชิงรุก และความสัมพันธ์ที่ดีกับซาอุฯ ประกอบกับจุดแข็งของไทยทั้งแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ความเป็นศูนย์กลางการแพทย์ และความนิยมของนักท่องเที่ยว 


อย่างไรก็ตาม การรักษาตลาดนี้ให้ยั่งยืน ต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมุสลิม สร้างแบรนด์หรูหรา ใช้กลยุทธ์การตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมายระดับบน และผนึกกำลังกับพันธมิตรในภูมิภาค แม้จะมีความท้าทายจากคู่แข่งและความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่หากทุกฝ่ายร่วมมือและปรับตัวได้ดี ไทยจะก้าวสู่การเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ และสร้างรายได้มหาศาลให้ประเทศอย่างแน่นอน


เรียบเรียงโดย : ยศไกร รัตนบรรเทิง บรรณาธิการ TNN 


แหล่งข้อมูล 

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2566 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง