รวมข่าวประจำวัน ข่าวยอดนิยม ข่าวเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเปิดปิดประจำวัน

ข่าวเด่น ข่าวดัง

เช็คสิทธิ ม.40 ม.39 ม.33 อัปเดตวันจ่าย "เงินเยียวยา" ผ่าน www.sso.go.th
#โควิด-19
ความคืบหน้าล่าสุด “เงินเยียวยาประกันสังคม” ผู้ประกันตนมาตรา 33 , 39 และ 40 ที่ได้รับ “เงินเยียวยา” โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการโควิด-19 ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม ระบุว่า ผู้ประกันตน ม.40 ม.39 และ ม.33 ทยอยอัพเดทวันโอนเงินเยียวยาแล้ว อย่าลืมเช็ควันโอนของตนเองล่าสุด เนื่องจากผู้ได้รับสิทธิเริ่มทยอยแจ้งวันโอนใหม่แล้ว   หากผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่สถานะแจ้งว่า "ไม่ได้รับเงินเยียวยา" ม.40 ม.39 และ ม.33 สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ “ยื่นทบทวนสิทธิ” รับเงินช่วยเหลือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา39 และมาตรา 40 สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เฉพาะผู้ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ” หรือสถานะ “สีแดง” เช็กสิทธิ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/  ใช้เพียงบัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก   สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่โอนเงินไม่สำเร็จ จะมีการโอนเงินเยียวยารอบเก็บตก  โดยจะโอนให้ทุกสัปดาห์จนกว่าจะได้รับเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้  มาตรา 39 และมาตรา 40 โอนทุกวันพฤหัสบดี  มาตรา 33 โอนทุกวันศุกร์       ขั้นตอนทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ   2.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพย์ พื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และ สำเนาใบเสร็จการจ่ายเงินสมทบ (ถ้ามี)   3.นำเอกสารที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564   แบบฟอร์ม ทบทวนสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33  https://www.sso.go.th/eform_news/assets/Download03.pdf   หนังสือมอบอำนาจยื่นทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยา https://www.sso.go.th/eform_news/assets/Download05.pdf   แบบฟอร์ม “ทบทวนสิทธิประกันสังคม” ผู้ประกันตน ม.39 ม.40 https://www.sso.go.th/eform_news/assets/Download04.pdf   ทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 1.โทรติดต่อหมายเลข 1506 2.ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่  
อ่านต่อ >
180

ข่าวล่าสุด