รีเซต

รวมข่าวประจำวัน ข่าวยอดนิยม ข่าวเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเปิดปิดประจำวัน

ข่าวเด่น ข่าวดัง

กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชน ผ่านโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต
#TNN เจาะข่าว #TNN ช่อง16
โครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนรัฐบาลไทยกำลังเดินหน้าโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนโดยตรง นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงความคืบหน้าของโครงการเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เผยว่าโครงการนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองและพัฒนาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง การเติมเงินให้ประชาชนโดยตรงจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ฐานรากของระบบเศรษฐกิจรายละเอียดสำคัญของโครงการที่ประชาชนควรทราบ มีดังนี้:1. การลงทะเบียน: ประชาชนสามารถลงทะเบียนรับเงิน 10,000 บาทผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตได้ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 25672. การใช้งาน: คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้เงินได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 25673. ร้านค้าที่ร่วมโครงการ: มีร้านค้าจำนวนมากเข้าร่วม ได้แก่ ร้านค้าปลีกกว่า 50,000 ร้าน ร้านธงฟ้าประมาณ 148,000 ร้าน ร้านอาหารธงฟ้าประมาณ 5,000 ร้าน รวมถึงหาบเร่แผงลอยอีกประมาณ 5 แสนร้าน4. การกระจายตัว: โครงการมุ่งเน้นให้เงินกระจายไปสู่ 878 อำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมฐานข้อมูลร้านค้าจากหลายภาคส่วน เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างสะดวกและทั่วถึงนอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ โดยจะมีการทดสอบระบบอย่างละเอียดก่อนเปิดให้บริการจริง เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ควรเตรียมพร้อมในเรื่องต่อไปนี้1. ติดตามข่าวสารและรายละเอียดการลงทะเบียนอย่างใกล้ชิด2. เตรียมเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน และข้อมูลส่วนตัวให้พร้อม3. ทำความเข้าใจกับระบบดิจิทัลวอลเล็ตและวิธีการใช้งาน4. พิจารณาวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตนี้ไม่เพียงแต่จะช
อ่านต่อ >
38

ข่าวล่าสุด