รีเซต

รวมข่าวประจำวัน ข่าวยอดนิยม ข่าวเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเปิดปิดประจำวัน

ข่าวเด่น ข่าวดัง

"เรา" คือส่วนหนึ่งของวิกฤต? เปิดมุมชีวิต "คนเก็บขยะ-คนกวาดถนน" สะท้อนปัญหาขยะล้นเมือง
#tnnexclusive #TNN ช่อง16
ทีมข่าว TNN หวังว่าบทความนี้จะช่วยสร้างการตระหนักรู้และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อกลุ่มแรงงานเหล่านี้วิกฤตขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อหลายๆ ประเทศทั่วโลก หนึ่งในกลุ่มคนที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้โดยตรงคือ ‘คนเก็บขยะ’ กลุ่มคนที่มักถูกมองข้ามและไม่ค่อยได้รับการยกย่องจากสังคม แต่ทว่ามีบทบาทสำคัญในการจัดการขยะ‘คนเก็บขยะ’ มีบทบาทสำคัญในการจัดการขยะ พวกเขารับผิดชอบในการเก็บขยะจากถนน บ้านเรือน และสถานประกอบการต่างๆ นำไปยังสถานที่จัดการขยะ การทำงานของพวกเขาช่วยให้สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาดและปลอดภัยขึ้นคนเก็บขยะมักเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในการทำงาน‘คนเก็บขยะ’ ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากและเสี่ยงต่ออันตราย พวกเขาต้องเผชิญกับขยะที่สกปรก เต็มไปด้วยเชื้อโรค และอาจมีอันตรายจากสารเคมี การสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนเก็บขยะมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคทางระบบหายใจ โรคผิวหนัง และโรคมะเร็ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเขานอกจากนี้ ‘คนเก็บขยะ’ มักได้รับค่าจ้างที่ต่ำ ไม่มีสวัสดิการที่เพียงพอ และต้องทำงานหนัก ทำให้พวกเขามีความยากลำบากในการจัดการชีวิตประจำวัน ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขา เนื่องจากสังคมมักมองว่าคนเก็บขยะเป็นคนชั้นต่ำและไร้ค่ากวาดถนน-เก็บขยะ "งานหนัก" เงินน้อย "เสี่ยงตาย" บนท้องถนนบทความนี้ขอมุ่งเน้นไปที่ ชีวิตบนความเสี่ยง ของ ‘คนเก็บขยะ-คนกวาดถนน’  ซึ่งเป็น โซ่ข้อสุดท้าย ที่เชื่อมต่อกับประชาชน  พวกเขาทำงานหนักเพื่อรักษาความสะอาดของเมืองหลวง  แต่ได้รับ เงินเดือนน้อย และ ขาดสวัสดิการ ที่เพียงพอ  ยิ่งไปกว่านั้น  พวกเขายังเผชิญกับ ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ อยู่เสมอชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เคยกล่าวถึงความสำคัญของการดูแลลูกจ้างที่เป็นผู้น้อย เงินเดือนน้อย ซึ่งเป็นโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมเราเข้ากับประชาชน หากพวกเขาไม่มีกำลังใจไปทำงานให้ประชาชน นโยบายดีก็ไม่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวทั้งสิ้น 28,122 ราย โดยเป็นลูกจ้างประจำ 17,901 ราย แบ่งเป็นด้านเก็บขนมูลฝอย 7,489 ราย กวาด 6,029 ราย สวนสาธารณะ 3,492 ราย และสิ่งปฏิกูล 891 ราย และล
อ่านต่อ >
15

ข่าวล่าสุด