รวมข่าวประจำวัน ข่าวยอดนิยม ข่าวเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเปิดปิดประจำวัน

ข่าวเด่น ข่าวดัง

ดีเดย์ 24 ก.ย.ทยอยฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็ม 3 ให้คนได้รับซิโนแวค 2 เข็ม
#โควิด-19 #TNN ช่อง16
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Thonburi; color: #000000; color: rgba(0, 0, 0, 0.87)} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Thonburi; color: #000000; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); background-color: #ffffff} span.s1 {font-kerning: none; background-color: #ffffff} span.s2 {font: 16.0px Helvetica; font-kerning: none; background-color: #ffffff} span.s3 {font-kerning: none; color: #be1f04; background-color: #ffffff} span.s4 {font-kerning: none} span.s5 {font: 16.0px Helvetica; font-kerning: none}วันนี้ ( 17 ก.ย. 64 )พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 28,436,015 โดส คิดเป็นร้อยละ 39.5, ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 สะสม 14,285,995 โดส คิดเป็นร้อยละ 19.8 ส่วนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 สะสม 620,093 โดส จังหวัดที่มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก เกินร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัด 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ภูเก็ต และพังงา ส่วนจังหวัดที่ได้รับวัคซีนครอบคลุมผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 70 ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี ภูเก็ต ระนอง และพังงา นโยบายของ ศบค. ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ทุกจังหวัดจะต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรร้อยละ 50 รวมถึงผู้สูงวัย และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของทุกจังหวัด หากจังหวัดใดฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงครบแล้วขอให้พิจารณาฉีดวัคซีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วย อย่างน้อยแต่ละอำเภอให้ฉีดวัคซีนครอบคลุมร้อยละ 70 ไปหาอำเภอใดได้รับเลือกสำหรับเปิดเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นสถานที่ที่มีความพร้อม covid free setting ขอให้ระดมฉีดวัคซีนในอำเภอนั้นๆให้เกิน ร้อยละ 80นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือถึงวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ซึ่งวันที่ 24 กันยายน กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนเป็นต้นไป ซึ่งมีประมาณ 3 ล้านราย ดังนั้นการรับวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นโดยจะเป็นการทยอยฉีดให้ผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาค
อ่านต่อ >
38

ข่าวล่าสุด