รีเซต

รวมข่าวประจำวัน ข่าวยอดนิยม ข่าวเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเปิดปิดประจำวัน

ข่าวเด่น ข่าวดัง

เช็คเลย! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เข้าวันที่ 8 ก.ค.นี้
#ข่าวเศรษฐกิจ
สำหรับผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนบุตรในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เตรียมรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวนเงิน 600 บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ในวันที่ 8 ก.ค.นี้ ใครมีสิทธิได้รับ ช่องทางการได้รับ ข้อแนะนำต่างๆ มีอะไรบ้าง TrueID รวบรวมมาให้แล้ว เช็กเลย     ประกาศสำหรับ​การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของท่านที่ใช้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วันข้างหน้า หลังจากโอนเงินไปแล้ว   เบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้ ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 - มิถุนายน 2565) ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2565   กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ     ข้อแนะนำ หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว) หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่     สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน คลิกที่นี่  ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” ได้ที่นี่       ส่วนผู้ปกครองรายใดที่ยังไม่เคยรับสิทธิเงินอุดหนุนบุตรและต้องการสมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังต่อไปนี้  คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน ผู้ปกครอง : มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย เด็กแรกเกิด : มีสัญชาติไทย เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐและเอกชน   เอกสารประกอบการลงทะเบียน แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง สูติบัตรเด็กแรกเกิด สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่
อ่านต่อ >
5

ข่าวล่าสุด