รวมข่าวประจำวัน ข่าวยอดนิยม ข่าวเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเปิดปิดประจำวัน

ข่าวเด่น ข่าวดัง

ขั้นตอน Walk In รับเงินเยียวยา "แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์" ไม่ต้องลงทะเบียน รับเงินสูงสุด 10,000 บาท
#โควิด-19
กรมการขนส่งทางบก เปิดให้  Walk in รับเงินเยียวยา "แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์" ที่มีอายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ 29 จังหวัด รับเงินเยียวยาได้ตั้งแต่ 5,000 บาท และ 10,000 บาท ตามพื้นที่ที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ วันที่ 25 ต.ค. – 5 พ.ย. 64 สามารถยืนยันตัวตนด้วยตนเองที่กรมการขนส่งทางบก ณ สำนักงานขนส่งพื้นที่ 1-4 และส่วนภูมิภาค ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและด้านสาธารณสุข ล่าสุดผู้ขับรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี มียอดลงทะเบียนประมาณ 5,000 ราย จากผู้มีสิทธิ์ 16,000 รายแล้ว   ช่องทางการรับเงินเยียวยาแท็กซี่-วิน ลงทะเบียนด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. – 5 พ.ย. 64  ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://gecc.dlt.go.th   เงื่อนไข Walk in รับเงินเยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ อาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ มีศักยภาพในการขับรถและมีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ ประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการรัฐ รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน กรณีรถเช่า ต้องยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบก่อนรับสิทธิ   จังหวัดที่ได้รับเงินเยียวยา 13 จังหวัด รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท/คน  - กรุงเทพฯนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา    16 จังหวัด รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน  - กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง   สถานที่ลงทะเบียน 5 แห่งในกทม. 1.กรมการขนส่งทางบก ณ อาคาร 6 ชั้น 7 2.กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 3.กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 4.กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3  5.กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4   ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่กลุ่มวิชาการข
อ่านต่อ >
22

ข่าวล่าสุด