รวมข่าวประจำวัน ข่าวยอดนิยม ข่าวเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเปิดปิดประจำวัน

ข่าวเด่น ข่าวดัง

คุมกำเนิดในช่วงโควิด-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง กินยาคุม-ฉีดยาคุมได้ไหม
#โควิด-19
สำหรับคนที่ต้องการวางแผนมีลูก มีครอบครัวในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนัก ทำให้อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนการวางแผนใหม่ เพื่อให้รองรับสถานการณ์ของโรคโควิด ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีน การพบแพทย์ การฝากครรภ์ นอกจากนั้นคนที่ต้องการคุมกำเนิดก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเช่นกัน เนื่องจากต้องทานยาคุม หรือฉีดยาคุม หากต้องรับการฉีดวัคซีนอาจมีกระทบบางส่วนได้ ซึ่งการเตรียมความพร้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก วันนี้ TrueID ได้รวบรวมเกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่ต้องรู้สำหรับผู้หญิงทุกคนมาฝาก ทั้งเรื่องการใช้ยา การฉีดยา การฉีดวัคซีนโควิด หรือแม้กระทั่งการติดเชื้อโควิดที่ผู้หญิงต้องรู้ไว้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ต้องมีผลข้างเคียงจากโควิด การคุมกำเนิดยุคโควิด-19 การคุมกำเนิดมีความสำคัญในการวางแผนการใช้ชีวิต ให้ตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่แต่ละครอบครัวมีความพร้อมในการดูแลเด็ก ให้มีคุณภาพแก่สังคม ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 การคุมกำเนิดมีความสำคัญมากกว่าในช่วงปกติ เนื่องจากมีประเด็นหลายเรื่องที่เปลี่ยนไปการระบาดอย่างหนัก ทำให้สตรีเข้าถึงการบริการด้านการวางแผนครอบครัวได้ยากขึ้น และหากตั้งครรภ์ก็มีข้อจำกัดในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ ความเสี่ยง และผลกระทบต่อทารกในครรภ์รวมถึงเรื่องการวางแผนฉีดวัคซีนที่มีความปลอดภัยแต่แนะนำให้ฉีดวัคซีนขณะตั้งครรภ์และมีอายุครรภ์เกิน 3 เดือน การคุมกำเนิดมีวิธีอะไรบ้าง การคุมกำเนิดด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่า ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดโปรเจสตินอย่างเดียว ยาฉีด แผ่นแปะ ยาฝัง และห่วงอนามัย ซึ่งแต่ละครอบครัวเลือกใช้ตามความเหมาะสม การระบาดของโควิดและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมีผลต่อการคุมกำเนิด ผู้หญิงส่วนใหญ่มีความเครียดและไม่ต้องการตั้งครรภ์ในช่วงที่มีโรคระบาด เพราะเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพไม่สะดวก แต่การเว้นระยะทางสังคมที่มีการควบคุมมาก อาจทำให้การไปร้านยาหรือโรงพยาบาลเพื่อเข้าถึงบริการด้านการคุมกำเนิดลำบากมากขึ้น ซึ่งหลายประเทศพบมีการตั้งครรภ์ โดยไม่ตั้งใจมากขึ้นในช่วงที่มีการระบาด ดังนั้นสถานพยาบาลหลายแห่งจึงมีช่องทางการให้บริการ ให้คำปรึกษาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เพื่อลดการเดินทางและการสัมผัสกับบุคคลทั่วไปและมีบริการส่งยาทางไปรษณีย์ การคุมกำเนิดชนิดไหนที่ช่วยลดการเดินทางได้ การคุมกำ
อ่านต่อ >
6

ข่าวล่าสุด