รีเซต

รวมข่าวประจำวัน ข่าวยอดนิยม ข่าวเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเปิดปิดประจำวัน

ข่าวเด่น ข่าวดัง

เปิด 10 เทคโนโลยีแห่งอนาคต น่าจะจับมอง ปี 2567
#ข่าวทั่วไทย #TNN ช่อง16
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดตัว 10 เทคโนโลยี ที่น่าจับตามองในปี 2567 ประกอบด้วย 1.กล้ามเนื้อเทียม สร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบการทำงานกล้ามเนื้อจริงตามธรรมชาติโดยปัจจุบันมีความต้องการกล้ามเนื้อเทียมเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ เช่น การใช้เป็นอุปกรณ์สวมใส่เพื่อช่วยในการฟื้นฟูและเสริมแรงสำหรับผู้พิการ2.จุลชีพในลำไส้เพื่อดูแลสุขภาพ ในอนาคตอันใกล้จะมีการใช้เชื้อที่ผ่านการวิศวกรรมที่ได้คุณสมบัติดีกว่าเดิม ช่วยเฝ้าระวังและรักษาโรคอย่างเฉพาะเจาะจงได้ ทั้งรูปทางเดิน โรคภูมิแพ้ โรคทางเมแทบอลิกต่าง3.แฝดดิจิทัลในการดูแลสุขภาพ  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค จำลองผลการรักษาโรค  พยากรณ์โรคแม่นยำ และลดค่าใช้จ่าย 4.การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไอเสริม  จะเป็นการใช้คนและเอไอร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ ก็จะสามารถลดต้นทุน ยกระดับการพัฒนาและผลักดันซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด 5.เทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่ติดเอไอ  พัฒนาระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ6.เทคโนโลยีคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  จะช่วยป้องกันการดัฟังข้อมูลระหว่างทาง ทำให้การส่งข้อมูลไปยังคลาวด์ได้อย่างปลอดภัย 7.หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย การใช้หุ่นยนต์มารักษาความปลอดภัยจะลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจการณ์ 8.เทคโนโลยีรีไซเคลิแบตเตอรี่แบบโดยตรง ที่จะช่วยลดความต้องการสินแร่ใหม่เพื่อนำมาผลิตแบตเตอรี่ได้มากกว่าร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.25739.โฮโดรเจนเพื่อการขับเคลื่อน นำพลังงานไฮโดรเจนพลังงานทางเลือกที่เข้ามาปิดช่องว่าง 20 % ของ net-Zero ในภาพการขนส่งขนาดใหญ่และการป้อนไฟฟ้าให้ภาคอุตสาหกรรม 10.ยุคถัดไปของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบหมุนเวียน   สามารถควบคุมสภาวะการเลี้ยงและมีการติดตามปัจจัยต่างๆ ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคสัตว์น้ำ ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ทั้ง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2567 ส่วนใหญ่เป็นดิจิตอลเทคโนโลยี และมี AI ร่วมอยู่ด้วย แสดงให้เห็นถึงการมาถึงของยุค AI ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจำเป็นต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต / การถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ จะกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีป
อ่านต่อ >
13

ข่าวล่าสุด