รีเซต

เงื่อนไขลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ทุกกลุ่มอายุ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ผ่านค่ายมือถือ

เงื่อนไขลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ทุกกลุ่มอายุ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ผ่านค่ายมือถือ
Ingonn
29 กรกฎาคม 2564 ( 09:36 )
7.5K
เงื่อนไขลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ทุกกลุ่มอายุ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ผ่านค่ายมือถือ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเตรียมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น สำหรับ ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปี และผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง โดยเริ่มจองพร้อมกัน วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. เริ่มฉีด 1-31 สิงหาคม 2564

 

 

เลื่อนเวลาใหม่!!

 

กรมการแพทย์ ประกาศเลื่อนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียน อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ (29 ก.ค.) เป็นต้นไป จากเวลา 09.00 น. เป็นเวลา 11.00 น.

 

 

 

 

 

วันนี้ TrueID จึงรวบรวมเงื่อนไขการจองฉีดวัคซีนโควิดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อมาไว้ที่นี่แล้ว เพื่อเตรียมลงทะเบียนจองคิวให้พร้อมและลดปัญหาความแออัดในการให้บริการ

 

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมเปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน ผ่านค่ายมือถือวันละ 20,000 โดส แบ่งเป็น

 

1. ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป วันละ 10,000 โดส

 

 

2. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ตั้งครรภ์12 สัปดาห์ และผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน (100 กก.ขึ้นไป หรือค่า BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน วันละ 10,000 โดส

 

 

 

เงื่อนไขการเข้าฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ


1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ที่มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัมขึ้นไป สามารถ On-site ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. เท่านั้น

 


2.ผู้ที่อายุ 75 ปีขึ้นไป(เกิดปี พ.ศ. 2489 ขึ้นไป) ทุกสัญชาติ (ต่างชาติ ต่างด้าว ไม่ระบุสัญชาติ) และคนท้อง อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ยังคงสามารถ On-site ได้ โดยไม่ต้องจองผ่านค่ายมือถือ

 


3.ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน ผ่านค่ายมือถือเท่านั้น

 


4.สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร สามารถไปใช้บริการที่จุดให้บริการทั้ง 25 จุด ที่กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการอยู่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

 


5.สำหรับผู้รับบริการอายุต่ำกว่า 60 ปี ต้องจองคิวล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว หากมีนัดฉีดเข็มแรกที่เคยลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือก่อนหน้านี้ สามารถไปตามนัดได้เหมือนเดิม แต่ยังไม่เปิดบริการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในขณะนี้

 


6.ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ใน กทม.

 


7.ผู้ที่ฉีดวัคซีนจะได้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เป็นวัคซีนหลัก

 

 

 

กรณีมีโรคประจำตัว


- รับประทานยารักษาโรคประจำตัวสม่ำเสมอไม่ต้องหยุดยาก่อนมารับวัคซีน

 


- แนะนำให้นำประวัติโรคประจำตัวที่กำลังรักษาอยู่มาด้วย(ถ้ามี)

 


- แนะนำให้นำยาที่ทานประจำพร้อมซองยาที่มีชื่อชัดเจนมาด้วย

 


- แนะนำผลการตรวจเลือด/ตรวจสุขภาพล่าสุด (INR, Platelet count ฯลฯ) มาด้วย

 


- กรณีแพ้ยา แนะนำให้นำบัตรแพ้ยาที่สถานพยาบาลออกให้มาด้วย

 


- กรณีเป็นโรคที่อาการไม่คงที่ แนะนำให้ขอใบรับรองแพทย์จากแพทย์ที่รักษาโรคประจำตัวมาด้วย

 

 

 

กรณีติดเชื้อโควิดและกักตัว

 

- หากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 โปรดรักษาตัวให้หายก่อนรับวัคซีน หลังจากหายแล้ว 3-6 เดือน จะสามารถรับวัคซีนได้

 

- ท่านที่อยู่ระหว่างกักตัว แม้จะได้รับ SMS หรือตรงวันนัดฉีดยังไม่ต้องมารับวัคซีน โปรดกักตัวจนครบเวลาและตรวจพบว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 จึงจะรับวัคซีนได้ โดยนำ QR CODE เดิมมารับบริการ

 

 


โควต้าการจองฉีดวัคซีนต่อวัน


1. กลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป มีโควต้าวันละ 2,000 คนต่อค่ายมือถือ

 


2. กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (ผู้เกิดก่อน 1 ม.ค. 2505) กับ 7 โรคเรื้อรัง วันละ 3,500 คนต่อค่ายมือถือ โดยจะมีการเช็คข้อมูลอายุกับ บัตรประชาชน ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย

 

 


ช่องทางลงทะเบียน


1. AIS

ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine

 

 

2. TRUE

ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/

 

 

3. DTAC

ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอป และ เว็บไซต์ https://www.dtac.co.th/vaccine/registration/

 

 

4.  NT

ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

 

 

5. ชาวต่างชาติ อายุตั้งแต่ 60-74 ปี 

จองคิวได้ที่กรมการกงศุล https://consular.mfa.go.th/th/index มารับบริการตามวันเวลาที่แจ้งใน SMS / QR CODE โดยเตรียม passport เข้า ประตู 2,3,4

 

 


แอปพลิเคชัน vaccine บางซื่อ

 

เป็นแอพพลิเคชั่น สำหรับผู้ที่จองคิวฉีดสำเร็จแล้วได้รับ SMS / QR Code ยืนยันวันเวลาฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สามารถเช็คอินจากที่บ้านหรือทางเข้า ทำใบยินยอมผ่านไปจนถึงจุดฉีดยาได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านจุดลงทะเบียนซ้ำอีก เป็นการลดความแออัด เพิ่มความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ

 


สำหรับคนที่จองคิวฉีดสำเร็จแล้ว ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่

 


ระบบ ANDROID


https://play.google.com/store/apps/details..

 


ระบบ IOS


https://apps.apple.com/.../vaccine-%E0%B8.../id1568225340...

 

 

 

ผู้ที่จองคิวผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ทุกช่วงอายุ แสดง SMS / QR Code หรือโหลดแอพวัคซีนบางซื่อ รับบริการที่ประตู 2,3,4 ตามที่ระบุใน QR Code ส่วนผู้ที่จองผ่านหมอพร้อม สามารถเข้าประตูใดก็ได้ 2,3,4 เพื่อลดความแออัด จะจัดเข้าช่องทาง fast track ไม่รวมกับกลุ่ม on site

 

ผู้ที่จองฉีดรอบสูงวัย 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2564 หากแจ้งข้อมูลวันเกิดอายุเป็นเท็จแม้จองคิวสำเร็จ แต่ก็ไม่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้

 

ไม่มีบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ผู้ติดตาม ไม่มีบริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ทุกกรณี

 

 

 

 

ข้อมูลจาก ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง