รีเซต

เช็ก! ขั้นตอนการลงทะเบียน "หมอพร้อม" ฉีดวันไหนบ้าง

เช็ก! ขั้นตอนการลงทะเบียน "หมอพร้อม" ฉีดวันไหนบ้าง
Ingonn
17 พฤษภาคม 2564 ( 12:48 )
90K
2
เช็ก! ขั้นตอนการลงทะเบียน "หมอพร้อม" ฉีดวันไหนบ้าง

เข้าสู่ช่วงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ขยายพื้นที่ฉีดวัคซีน ครบทุกจังหวัดตั้งแต่ 1 เม.ย 64 เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันหมู่ ในแต่ละจังหวัดให้ได้ร้อยละ 50-60 ของประชากร โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเป้าหมายการเดินทางของชาวต่างชาติ และจังหวัดที่อาจจะมีชาวต่างชาติเดินทางไป

 

 

แต่การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้นั้นทางกระทรวงได้จัดทำระบบ Line Official Account “หมอพร้อม” เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเพิ่ม “หมอพร้อม” เป็นเพื่อนในไลน์ เพื่อรับแจ้งเตือนการไปรับวัคซีนโควิดครบทั้ง 2 เข็ม และวันที่ 1 พ.ค. 64 จะเปิดให้โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม”เฉพาะแอนดรอยด์ก่อน โดยแอปพลิเคชั่นดังกล่าวจะเชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ

 

 

 

 

ขณะนี้ Line Official Account “หมอพร้อม” มีผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ใช้แล้ว กว่า 500,000 คน สามารถออก vaccine certificate ได้แล้วสำหรับประชาชน ที่ฉีดเข็มที่ 2 พร้อมมี QR Code ตรวจสอบกลับ ป้องกันการปลอมแปลง และกำลังรอที่จะออก vaccine passport ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ที่จะออกมาเร็วๆนี้  ซึ่งเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่สามารถทำระบบนี้ได้แล้ว  โดย Line Official Account “หมอพร้อม”เวอร์ชั่น 2  จะเปิดตัว วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ซึ่งพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงแก้ไขจากการใช้งาน 500,000 คนที่ผ่านมา

 

 

ปฏิทินหมอพร้อม V.2

โดยจะเปิดลงทะเบียนแสดงความประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 เพื่อจัดลำดับนัดหมาย ผ่านไลน์ "หมอพร้อม" เวอร์ชั่น 2 

 

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งเบาหวาน และโรคอ้วน จำนวนกว่า 16 ล้านคน เพื่อลดความรุนแรงของโรคในกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตสูง

 

 • วันที่ 1 พ.ค. 64 เริ่มลงทะเบียนผ่านไลน์ "หมอพร้อม" หรือติดต่อนัดหมายที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือประสานอสม.ในพื้นที่ 

 

 • วันที่ 7 มิ.ย. 64 เริ่มฉีดวัคชีนโควิด-19

 

สำหรับประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี

 

 • 31 พฤษภาคม 2564 เริ่มลงทะเบียนผ่านไลน์ "หมอพร้อม" หรือติดต่อนัดหมายที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือประสานอสม.ในพื้นที่ 

 

 • เดือนสิงหาคม 2564 เริ่มฉีดวัคชีนโควิด-19

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 

 

โดยเบื้องต้น จะกระจายการฉีดเป็น 3 แนวทาง ตามสัดส่วน 30-50-20 ดังนี้

 

ช่องทางที่ 1 นัดหมายผ่านแอปพลิเคชันหรือไลน์ “หมอพร้อม” เพื่อตรวจสอบวันฉีดวัคซีน ลดความแออัด ได้รับบริการตามระบบ คิดเป็น 30%

 

ช่องทางที่ 2 โรงพยาบาล/ อสม. สำรวจและจดรายชื่อผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีน ซึ่งโรงพยาบาลมีข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุอยู่แล้ว คิดเป็น  50%

 

ช่องทางที่ 3 Walk-in ฉีดตามจุดต่างๆ ที่จังหวัดจัดไว้ให้ โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน คิดเป็น  20%

 

 

หมอพร้อม V.2 มีอะไรบ้าง

 

1.รายงานสถานการณ์
- ผู้ป่วยโควิดวันนี้
- ผลการฉีดวัคซีน

 

2.หมอพร้อม APP
เชื่อมต่อไปยัง “หมอพร้อม APP”


3.บริการวัคซีนโควิด-19
- ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
- จองฉีดวัคซีนโควิด-19
- ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1
- ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2
- ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19


4.การตรวจโควิด-19
- ค้นหาหน่วยบริการตรวจโควิด-19
- ผลการตรวจโควิด-19


5.แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
- แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้งาน
- เพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน


6.บริการอื่นๆ
- ค้นหาหน่วยบริการ
- ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล
- ฉุกเฉิน 1669
- บริจาค
- ความรู้

 


12 ฟังก์ชันการใช้งานหมอพร้อม V.2

สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และพื้นที่พิเศษ เท่านั้น!


1.เพิ่มเพื่อนและลงทะเบียนหมอพร้อม


2.เพิ่มบุคคลอื่น (กรณีเพิ่มบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟน)


3.ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19


4.จองฉีดวัคซีนโควิด-19


5.เปลี่ยนการจองฉีดวัคซีนโควิด-19


6.แจ้งเตือนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1


7.ยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เตือนผลข้างเคียง


8.ประเมินอาการ AEFI หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1  ( 1 วัน , 2-7 วัน , 8-30 วัน)


9.แจ้งเตือนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2


10.ยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 เตือนผลข้างเคียง


11.ประเมินอาการ AEFI หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ( 1 วัน , 2-7 วัน , 8-30 วัน)

 

12.การออกใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 

 

 

 


แต่ก่อนจะมีแอปพลิเคชั่น จะต้องมีไลน์ “หมอพร้อม” ในมือถือก่อน ทำอย่างไรบ้าง ไปดูกัน

 

 

1.วิธีการแอดไลน์ “หมอพร้อม”

 • เข้าแอปพลิเคชันไลน์ ค้นหาและเพิ่ม “หมอพร้อม” เป็นเพื่อน (สามารถสแกน QR Code ในภาพด้านล่างก็ได้)

 


    

 


    • ลงทะเบียนผู้ใช้งานและยืนยันข้อมูล ซึ่งมีเมนูเพิ่มบุคคลอื่น เพื่อลงทะเบียนแทนบุคคลในครอบครัวที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้

 

 

 


    • เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วสามารถเลือกฟังก์ชัน “วัคซีนโควิด-19” เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับวัคซีน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้นำรายชื่อกลุ่มเป้าหมายแรกในการรับวัคซีนเข้าสู่ระบบหมอพร้อมแล้ว

 

 

    • หากมีรายชื่อในระบบจะแสดงหน้าจอ ให้กดยืนยันการรับวัคซีน เนื่องจากเป็นเรื่องของความสมัครใจ

    • จากนั้นจะมีแบบประเมินคัดกรองก่อนรับวัคซีน เข้าสู่การนัดหมาย โดยสามารถเลือกสถานพยาบาล วันและเวลาได้

 

ประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 (ประชาชน)

 • หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จะได้รับข้อความยืนยัน
 • ทำแบบประเมิน หลังจากได้รับวัคซีน ในวันที่ 1 (วันแรก)
 • จะได้รับการแจ้งเตือนให้ทำแบบประเมินครั้งที่ 2 ในอีก 7 วัน หลังจากฉีดวัคซีน
 • จะได้รับการแจ้งเตือนให้ทำแบบประเมินครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 วัน หลังจากฉีดวัคซีน
 • จากนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

 

 

 

 

ประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 (ประชาชน)

 • หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว จะได้รับข้อความยืนยัน
 • ทำแบบประเมิน หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 1 (วันแรก)
 • จะได้รับการแจ้งเตือนให้ทำแบบประเมิน อีก 3 ครั้ง คือในวันที่ 7 30 และ 60
 • หลังจากนั้นจะได้รับการยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม ถือเป็นอันได้รับวัคซีนโดยครบถ้วนสมบูรณ์

 


หมายเหตุ  ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android

 


2.ทำไมต้องไลน์ “หมอพร้อม”


    • หมอพร้อม เป็นระบบรองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแต่ละกลุ่ม ที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันไป


    • หมอพร้อม เป็นช่องทางการสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานที่จัดการเรื่องการฉีดวัคซีน การติดตามผลการฉีด กับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว


    • หมอพร้อม เป็นระบบรายงานติดตามอาการที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจจะเกิดกับผู้ที่รับวัคซีนไปแล้ว ในวันที่ 1, 7 และ 30 


    • หมอพร้อม เป็นระบบนัดหมายในการรับวัคซีนเข็มที่ 2 และจะส่งข้อความยืนยันการรับวัคซีน หลังรับวัคซีนครบ 2 เข็ม

 

    • หมอพร้อม สามารถออกใบรับรองการรับวัคซีนในรูปแบบดิจิทัลได้ ในรูปแบบเป็นคิวอาร์โคด นำไปแสดงหน่วยงานไหนก็ได้ ส่วนที่เป็นแผ่นกระดาษออกผ่านทางโรงพยาบาลก็มีเช่นกัน 

 


3.”หมอพร้อม” ใช้กับใครได้บ้าง


    • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
    • กลุ่มบุคลากรด่านหน้า ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายความมั่นคง เป็นต้น
    • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
    • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น
    • ประชาชนทั่วไป

 

การทำงานของ “หมอพร้อม”

 • ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายการได้รับวัคซีนโควิด19 แสดงข้อมูลวัคซีนที่ได้รับ นอกจากนี้ ระบบ “หมอพร้อม” ยังเป็นระบบ ประเมินความเสี่ยง การเลือกโรงพยาบาล เลือกเวลาที่จะไปรับวัคซีน ช่วยติดตามการรายงานผลข้างเคียงจากการรับวัคซีน และแสดงใบยืนยันการได้รับวัคซีน แจ้งวันนัดมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

 

 • แจ้งรายละเอียด ยอดผู้ติดเชื้อในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งข่าวสารสถานการณ์โควิด19 ต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับโรค เป็นต้น

 

 • ค้นหาหน่วยบริการตรวจโควิด19 โดยประชาชนที่มีความเสี่ยงสามารถค้นหาหน่วยบริการตรวจโควิด19 ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการค้นหา 2 รูปแบบ คือ การค้นหาจากพิกัดใกล้ตัว และค้นหาจากชื่อหน่วยบริการ

 

 • บริการพิเศษอื่น ๆ เช่น ค้นหาหน่วยบริการ ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล บริการจองคิว ความรู้สุขภาพและยา เป็นต้น

 

 

ไม่มีสมารทโฟนโหลดไลน์ “หมอพร้อม” ทำอย่างไร

 

สามารถติดต่อรับวัควีนได้ที่ รพ. โดยตรง และ อสม.จะไปชี้แจง เชิญมารับวัคซีน ช่วยให้ข้อมูล และแจ้งเตือนนัดหมายถึงบ้าน

 

 

 

ที่มา  กระทรวงสาธารณสุข , ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีเดย์! ฉีด วัคซีนโควิด เข็มแรก 14 ก.พ. เฉพาะลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน 'หมอพร้อม'

เปิด 8 ขั้นตอน ฉีดวัคซีนโควิด-19 เผยใช้เวลาฉีดแค่ 5-7 นาที มีแอดไลน์ 'หมอพร้อม'

สธ.เล็งออกวัคซีนพาสปอร์ต คนฉีดครบ 2 เข็ม ย้ำ! หมอพร้อม ไม่ใช่ระบบจองคิว

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง