สรุปขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากภาครัฐ ทั้ง Walk-In และผ่านแอปฯ “หมอพร้อม”

สรุปขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากภาครัฐ ทั้ง Walk-In และผ่านแอปฯ “หมอพร้อม”
Ingonn
17 พฤษภาคม 2564 ( 11:12 )
630
สรุปขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากภาครัฐ ทั้ง Walk-In และผ่านแอปฯ “หมอพร้อม”

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่และยอดผู้ติดเชื้อในเรือนจำ ทำให้ประชาชนต้องเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ โดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรูปแบบการฉีดวัคซีนใหม่ คือ การ walk-in เข้ารับการฉีดในสถานพยาบาลได้ เริ่มเดือนมิถุนายนนี้

 


การปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ในช่วงเดือนมิถุนายน 64 เป็นต้นไป จะทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั่วประเทศ วันนี้ TrueID จึงได้สรุปขั้นตอนการฉีดวัคซีนทุกรูปแบบมาไว้ที่นี่แล้ว

 

 


ขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 


โดยเบื้องต้น จะกระจายการฉีดเป็น 3 แนวทาง ตามสัดส่วน 30-50-20 ดังนี้

 

ช่องทางที่ 1 นัดหมายผ่านแอปพลิเคชันหรือไลน์ “หมอพร้อม” เพื่อตรวจสอบวันฉีดวัคซีน ลดความแออัด ได้รับบริการตามระบบ คิดเป็น 30%

 


ช่องทางที่ 2 โรงพยาบาล/ อสม. สำรวจและจดรายชื่อผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีน ซึ่งโรงพยาบาลมีข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุอยู่แล้ว คิดเป็น  50%

 


ช่องทางที่ 3 Walk-in ฉีดตามจุดต่างๆ ที่จังหวัดจัดไว้ให้ โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน คิดเป็น  20%

 

 

 

ทำความเข้าใจการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19


สำหรับการฉีดวัคซีน จะเริ่มฉีดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มิถุนายนเป็นต้นไป โดยมีการมอบอำนาจไปยังแต่ละจังหวัด ให้บริหารจุดฉีดด้วยตัวเอง โดยเน้นให้จุดบริการแบบ walk-in เป็นที่โล่ง และเข้าถึงประชาชนมากที่สุด หากจังหวัดไหนมีความพร้อมก็สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที

 


เบื้องต้นสูตร 30 : 50 : 20 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เช่น มี 1,000 โดส อาจเป็นตามนัดจากแอปพลิเคชัน 30% จาก รพ. 50% และการ walk-in 20% เป็นต้น โดยตั้งเป้าให้แต่ละจังหวัดจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรในพื้นที่ 

 

 

 


ขั้นตอนการเข้ารับวัคซีนแบบ Walk in


1.ตรวจสอบสถานพยาบาล หรือบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล


2.เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้หรือหนังสือเดินทาง


3.แจ้งความประสงค์เข้ารับฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาล (กรณีที่คิวเต็มเจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนและนัดหมายการฉีดวัคซีนในวันถัดไป)


4.หากมีโรคประจำตัวขอให้ปรึกษาแพทย์ ที่ดูแลเป็นประจำเพื่อพิจารณาก่อนเข้ารับวัคซีน

 

 

 

การลงทะเบียนฉีดวัคซีน หมอพร้อม ล่าสุด

 

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งเบาหวาน และโรคอ้วน จำนวนกว่า 16 ล้านคน เพื่อลดความรุนแรงของโรคในกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตสูง

 

  • วันที่ 1 พ.ค. 64 เริ่มลงทะเบียนผ่านไลน์ "หมอพร้อม" หรือติดต่อนัดหมายที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือประสานอสม.ในพื้นที่ 


 

  • วันที่ 7 มิ.ย. 64 เริ่มฉีดวัคชีนโควิด-19


 
สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18-59 ปีขึ้นไป 

 

  • 31 พ.ค.2564  เริ่มลงทะเบียนผ่านไลน์ "หมอพร้อม" หรือติดต่อนัดหมายที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประสานอสม.ในพื้นที่ หรือ walk in ตามสถานพยาบาลที่จัดให้


 

  • เดือนสิงหาคม 2564 เริ่มฉีดวัคชีนโควิด-19

 

 

เช็ก! ขั้นตอนการลงทะเบียน "หมอพร้อม" ฉีดวันไหนบ้าง <<< คลิก

 

 

การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ล่าสุด


เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนในระยะต่อไป เกิดเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้เห็นชอบแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิด-19 สำหรับปี 2565 ประกอบด้วย 

 


1.เร่งเจรจากับผู้ผลิตที่มีการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 ที่สามารถครอบคลุมไวรัสกลายพันธุ์ ส่งมอบได้ภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 


2.เร่งรัดการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยแพลตฟอร์มใหม่ 


3.สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนแบบรองรับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส แนวทางการขึ้นทะเบียนวัคซีนที่วิจัยพัฒนาในประเทศ 


4.แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ระยะที่ 3

 

 

สำหรับแนวทางดังกล่าว จะทำให้ประเทศไทยมีทางเลือกวัคซีนรุ่นใหม่ ยี่ห้อใหม่ ที่ครอบคลุมสายพันธุ์เพิ่มเติมให้มากที่สุด โดยจะรายงาน ศบค.รับทราบต่อไป

 


ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการตามนโยบายจัดสรร และฉีดวัคซีน COVID-19 ทั้งสิ้น 3 แนวทาง ได้แก่


1. เพิ่มจำนวนการจัดหาวัคซีนเป้าหมายเป็น 150 โดยภายในปี พ.ศ.2565 


2. เร่งดำเนินการจัดซื้อวัคซีนให้เร็วที่สุด และมากที่สุด 


3. ปรับแนวทางการฉีดวัคซีน โดยจะพุ่งเป้าไปที่การปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชน

 

 


นอกจากนี้ นพ.โอภาส ยังเปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติ โดยระบุว่า จะมีการประสานไปยังกระทรวงต่างประเทศ และสถานทูต เพื่อขอรายชื่อชาวต่างชาติมาระบุตัวตน ส่วนกลุ่มแรงงานผิดกฎหมาย จะมีระบบคัดกรองพิเศษ เนื่องจากระบุตัวตนยาก แต่จะพยายามฉีดให้ครอบคลุมมากที่สุด

 

 

 

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 , เพจไทยคู่ฟ้า

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง