รีเซต

กรมวิทย์ฯ อัพเดท! เปิดสถานที่ตรวจ "โควิด-19 ฟรี" เช็คเลย!

กรมวิทย์ฯ อัพเดท! เปิดสถานที่ตรวจ "โควิด-19 ฟรี"  เช็คเลย!
Ingonn
13 กรกฎาคม 2564 ( 17:40 )
113.4K
4
กรมวิทย์ฯ อัพเดท! เปิดสถานที่ตรวจ "โควิด-19 ฟรี"  เช็คเลย!

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเกิดระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงพบผู้ติดเชื้อรายวันมากขึ้น ทำให้หลายคนอยากตรวจโควิด-19 เพื่อเช็คอาการตัวเองกันว่า “นี่เราติดหรือยัง”

 

ทางกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจและการรักษาโควิด-19 ได้ แต่จะตรวจโควิด-19 ที่ฟรี ไม่เสียเงินเลยต้องมีเกณฑ์ในการตรวจด้วย มีอะไรบ้างไปดูกัน

 

ใครบ้างที่มีสิทธิตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!


1.มีอาการไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป


2.มีอาการอื่นๆร่วมด้วย เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก


3.สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19


4.อยู่ในสถานที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีการยืนยันว่าพบผู้ป่วยโควิด-19


5.เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา


6.ปฏิบัติงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือสถานกักกันโรค


7.แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าติดโควิด-19


8.เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติเสี่ยงติดโควิด-19


9.เดินทางมาจากต่างประเทศ

 

 

 

ขั้นตอนการตรวจโควิด-19


1. เดินทางไปยังสถานพยาบาล เพื่อประเมินผลเบื้องต้นก่อนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19


2. ลงทะเบียนประวัติ


3. ถอดหน้ากากอนามัย ทำการตรวจ SWAB จมูก ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง


4. สวมหน้ากากอนามัย เดินทางกลับบ้านรอผล


5. ระหว่างรอผล ควรกักตัวอยู่ที่พัก งดการเดินทางพบปะผู้อื่น

 

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 หรือโควิด-19
จำนวน 335 แห่ง อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 129 แห่ง แบ่งเป็นภาครัฐ 50 แห่ง, ภาคเอกชน 79 แห่ง และต่างจังหวัด 206 แห่ง แบ่งเป็นภาครัฐ 155 แห่ง, ภาคเอกชน 51 แห่ง ดังนี้

 

 

 

สถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจโควิด-19 ฟรี

 

 

 


กรุงเทพฯ และปริมณฑล 132 แห่ง ได้แก่

ภาครัฐ 54 แห่ง

 

 

 

          - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง)
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง)
          - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
          - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
          - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          - สถาบันบำราศนราดูร
          - โรงพยาบาลราชวิถี
          - โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
          - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
          - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
          - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
          - โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
          - สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
          - คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          - คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
          - โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
          - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี
          - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
          - โรงพยาบาลสมุทรปราการ
          - คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
          - โรงพยาบาลตำรวจ
          - สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
          - โรงพยาบาลปทุมธานี
          - โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
          - โรงพยาบาลสมุทรสาคร
          - ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
          - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
          - ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
          - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
          - โรงพยาบาลตากสิน
          - โรงพยาบาลบางกรวย
          - กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
          - ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
          - โรงพยาบาลกลาง
          - สถาบันโรคทรวงอก
          - โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
          - ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
          - ภาควิชาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
          - โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
          - สถาบันราชประชาสมาสัย

 

 

 

เอกชน 78 แห่ง

 

 

 

 

          - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
          - บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เมโมเรียล)
          - คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง
          - หวนจียีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์
          - บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
          - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
          - ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์
          - โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
          - โรงพยาบาลนนทเวช
          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2
          - โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
          - โรงพยาบาลปิยะเวท
          - MIC Lab (บริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด)
          - โรงพยาบาลเมดพาร์ค
          - โรงพยาบาลวิภาราม
          - องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for Migration, IOM)
          - โรงพยาบาลศิครินทร์
          - โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
          - โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
          - บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
          - บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด
          - โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
          - บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด (สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก)
          - บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
          - โรงพยาบาลรามคำแหง
          - โรงพยาบาลวิภาวดี
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
          - โรงพยาบาลเจ้าพระยา
          - โรงพยาบาลเสรีรักษ์
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
          - คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี
          - โรงพยาบาลสุขุมวิท
          - บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด
          - คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์
          - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
          - โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
          - โรงพยาบาลสินแพทย์
          - โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
          - บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)
          - โรงพยาบาลนครธน
          - โรงพยาบาลพระรามเก้า
          - บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่เซอร์วิส จำกัด
          - โรงพยาบาลเวชธานี
          - โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
          - โรงพยาบาลมหาชัย
          - โรงพยาบาลบางนา 5
          - โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
          - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
          - โรงพยาบาลเอกชัย
          - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร)
          - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
          - โรงพยาบาลไทยนครินทร์
          - โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ
          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
          - โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
          - โรงพยาบาลเอเชีย
          - บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
          - โรงพยาบาลหัวเฉียว
          - บริษัท ภัทร แล็บ จำกัด (โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี)
          - โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ

 

 

ต่างจังหวัด 210 แห่ง ได้แก่

 

ภาครัฐ 157 แห่ง

 

 

 

 

          - ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          - โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
          - โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
          - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
          - โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลำปาง
          - โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง
          - โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ 
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
          - โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
          - โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน
          - โรงพยาบาลแพร่ แพร่
          - โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่
          - โรงพยาบาลน่าน
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 
          - โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
          - โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท
          - โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี
          - โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร
          - หน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชร-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐฯ) กำแพงเพชร
          - โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร
          - โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก
          - โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย
          - โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย
          - โรงพยาบาลแม่สอด ตาก
          - โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์
          - โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
          - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
          - โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
          - โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
          - โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก
          - หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตาก
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
          - โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
          - โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
          - โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง
          - โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
          - โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อยุธยา
          - ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก
          - โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
          - โรงพยาบาลตราด ตราด
          - โรงพยาบาลระยอง ระยอง
          - โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ชลบุรี
          - โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
          - โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
          - โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
          - โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ
          - โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
          - โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
          - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
          - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
          - โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ
          - โรงพยาบาลนครพนม นครพนม
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
          - โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร
          - โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย
          - โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
          - โรงพยาบาลเลย เลย
          - โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว
          - โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
          - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
          - โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
          - โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
          - โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น
          - โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
          - โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
          - โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
          - โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร
          - โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
          - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
          - โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
          - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
          - โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
          - โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา
          - โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
          - โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
          - หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
          - โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง
          - โรงพยาบาลสตูล สตูล
          - โรงพยาบาลตรัง ตรัง
          - โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี
          - โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส
          - โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา
          - ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา
          - โรงพยาบาลยะลา ยะลา
          - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
          - โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา
          - โรงพยาบาลพังงา พังงา
          - โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
          - โรงพยาบาลระนอง ระนอง
          - โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่
          - โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต
          - โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี
          - โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช
          - โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
          - โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
          - โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
          - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
          - โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
          - โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
          - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
          - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
          - โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
          - โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
          - โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก
          - โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี
          - โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง
          - โรงพยาบาลพบพระ ตาก
          - โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม
          - โรงพยาบาลนครนายก นครนายก

 

เอกชน 53 แห่ง

 

 

 

          - บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต
          - โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์
          - เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาพัทยา ชลบุรี
          - เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาระยอง ระยอง
          - เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาหาดใหญ่ สงขลา
          - บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จำกัด ชลบุรี
          - โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี  
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ สระแก้ว
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
          - โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
          - โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี
          - โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา  
          - โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ขอนแก่น
          - โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ตาก
          - องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานแม่สอด ตาก
          - โรงพยาบาลานนา เชียงใหม่
          - โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
          - โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
          - โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง
          - โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
          - โรงพยาบาลทักษิณ
          - โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
          - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย
          - โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
          - โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
          - โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา
          - โรงพยาบาลพะเยา ราม
          - เอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่
          - ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
          - ศูนย์สุขภาพออคซิแคร์ สหคลินิก ชลบุรี
          - โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
          - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
          - โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
          - บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
          - เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขานครศรีธรรมราช

 

หรือเช็คได้ง่าย คลิก และพิมชื่อจังหวัดในช่องค้นหาเพื่อตรวจสอบโรงพยาบาลใกล้บ้าน

 

 

ตรวจโควิดไดร์ฟทรู (Drive Thru)


แต่ต้องลงทะเบียนประวัติให้ชัดเจน พร้อมชำระเงินก่อนขับรถผ่านจุดตรวจ SWAB เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ RT PCR เช่นกัน รอฟังผลการตรวจโควิดได้ที่บ้าน รายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการตรวจโควิด Drive Thru มีดังนี้

 

- โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ราคา 5,000 บาท
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ราคา 3,000 บาท
- โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 ราคา  4,500 บาท
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ราคา 3,800 บาท
- โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ราคา  3,000 บาท
- โรงพยาบาล เทพารักษ์ ราคา  3,500 บาท
- โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ราคา  3,500 บาท
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ราคา  4,500 บาท
- โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ราคา  3,990 บาท (รับตรวจเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเท่านั้น)
- โรงพยาบาลสุขุมวิท ราคา  5,500 บาท
- โรงพยาบาลมหาชัย2 ราคา  4,500 บาท
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต สอบถามราคาได้ที่โรงพยาบาล
- โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ราคา 2,500 บาท
- โรงพยาบาลรามคำแหง ราคา 3,500 บาท
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ราคา 3,000 บาท
- โรงพยาบาลธนบุรี ราคา 6,500 บาท  
- โรงพยาบาลบางโพ ราคา 3,000 บาท 

 

 

ตรวจโควิดผ่าน Telemedicine


การตรวจ Telemedicine ผ่านการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยผ่านระบบ Video Call เพื่อลดขั้นตอนการรอพบแพทย์จนเกิดความแออัดในโรงพยาบาล 


- โรงพยาบาลกลาง
- โรงพยาบาลตากสิน
- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ
- โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
- โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
- โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
- โรงพยาบาลสิรินธร
- โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

 

 

ค่าบริการ ราคาตรวจโควิด-19 สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์


หากต้องการตรวจโควิด-19 กับโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน มีค่าบริการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ดังนี้


- โรงพยาบาลรัฐ ค่าตรวจเริ่มต้น 1,500 บาท
- โรงพยาบาลเอกชน ค่าตรวจเริ่มต้น 3,000 บาท

ส่วนค่าบริการ 1,000-1,500 บาท นั้น เป็นวิธีการตรวจหาภูมิคุ้มกัน IgG และ IgM Covid-19 ซึ่งเป็นกระบวนการเจาะเลือดตรวจสอบภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ถือเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่งหากพบผลบวก ก็จะได้รับการตรวจ RT-PCR ต่อไป

 

ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค , กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 อันดับประเทศ ที่ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกครอบคลุมมากที่สุด

รู้จัก ASQ สถานที่กักตัวทางเลือก ผู้ติดเชื้อโควิด-19

คุณอยู่ (แวด) 'วง' ไหน ? ของการระบาดโควิดทองหล่อ เช็กให้ชัวร์!

โควิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์อังกฤษระบาดเร็ว เปิดสายพันธุ์จากอู่ฮั่น สู่เชื้อโควิดวันนี้!!! ระบาดทั่วโลก

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง