เช็ก! เงื่อนไข-สิทธิประโยชน์ ลงทะเบียนบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็ก! เงื่อนไข-สิทธิประโยชน์ ลงทะเบียนบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
Ingonn
13 กันยายน 2564 ( 17:00 )
1.3K
เช็ก! เงื่อนไข-สิทธิประโยชน์ ลงทะเบียนบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หลังจากที่คลังได้มีการเสนอโครงการเปิดลงทะเบียน สมัคร “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” รอบใหม่ เนื่องจากผ่านมา 3 ปี ไม่ได้เปิดรับสมัครอีก เพราะติดปัญหาสถานการณ์โควิด โดยครั้งนี้คลังจะเปิดให้ทั้งกลุ่มคนที่ตกหล่น หรือไม่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเข้ามาสมัครได้ ขณะที่คนที่มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้ว ก็สามารถเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิได้เช่นกัน การลงทะเบียนรอบนี้จึงเป็นการอัพเดทข้อมูลใหม่

 

 

รวมถึงมีการปรับคุณสมบัติใหม่ให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตัวจริง และปิดช่องไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาแอบอ้างรับสิทธิ เช่น การปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้ไม่เกินคนละ 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน ส่วนเกณฑ์รายได้จะเป็นเท่าไรต้องรอการพิจารณาระดับนโยบายอีกครั้ง รวมถึงจะมีการนำสินทรัพย์เข้ามาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น ที่ดิน บ้าน หรือสลากออมทรัพย์ต่างๆ

 

 

 

เริ่มเปิดลงทะเบียนสมัคร เมื่อไหร่


คลัง ระบุว่า ระยะเวลาการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะทันปีนี้หรือไม่จะต้องให้ฝ่ายนโยบายตัดสินใจก่อน โดยต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดประกอบด้วย  เพราะอาจทำให้เกิดการรวมกลุ่มคนจำนวนมากในช่วงลงทะเบียนซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ ขณะที่การปรับปรุงสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจะมีการนำเสนอพิจารณาอีกครั้งในระยะต่อไป

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย "ลงทะเบียนบัตรคนจน"


1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเข้ามาลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย

 

 

2. ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน ก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

 

 


เงื่อนไขการลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”


1.เป็นบุคคลที่มีสัญญาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 


2.ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อไป

 


3.ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท

 


4.รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจารณา

 


5.ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 


6.ถ้ามีบัตรเครดิต ก็อาจไม่เข้าเงื่อนไข เพราะว่าบัตรครดิตต้องมีรายได้เกินกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งก็คือเกิน 100,000 บาทต่อปี

 

 

 

สิทธิประโยชน์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”


1.ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อคนต่อเดือน 


ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินซื้อสินค้าจำนวน 300 บาท และผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จะได้รับเงินซื้อสินค้า 200 บาท ใช้ได้กับใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

 

 

2.ค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคนต่อเดือน 


ส่วนลดค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า (รฟม. และ BTS) 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท หรือรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 


3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 


โดยนำบัตรไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 

 

4.ส่วนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 


- ส่วนลดค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ และมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด


- ส่วนลดค่าไฟฟ้า ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

5.ผู้พิการได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน 


ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ

 
- เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 
- มีบัตรประจำตัวผู้พิการ 


- มีบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ กดที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

 

 

6.เงินคืนภาษี ร้อยละ 5 

 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท

 

 

ล่าสุด ครม.ยังอนุมัติเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรคนจนเดือนละ 200 บาท นาน 6 เดือน จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ดังนั้นจึงจะคาดว่าบัตรสวัสดิการปัจจุบันยังใช้สิทธิได้ต่อถึงสิ้นปีนี้ และหากเริ่มใหม่จะต้องรอไปถึงปีหน้า

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”

 

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์ www.fpo.go.th และดาวน์โหลดเอกสารสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดลงทะเบียนใหม่ จึงไม่มีเอกสารสำหรับใช้ลงทะเบียนโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ต้องรอติดตามประกาศจากรัฐบาลถึงกำหนดการวันสมัครอีกครั้ง

 

 

ขั้นตอนการ "ลงทะเบียนบัตรคนจน"

 

1.ไปธนาคารที่สะดวก (ธกส., ออมสิน, กรุงไทย)

 

 

2.ยื่นเอกสาร ต่อไปนี้

 

• แสดงบัตรประชาชน

 

• กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

 

• เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

 

 

 

วิธีการดาวน์โหลดเอกสารสมัคร “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”


1.เอกสารสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.fpo.go.th

 


2.เลือกเมนู “เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน”

 


3.เลือกเมนู “ดาวโหลด” (จะอยู่ด้านล่างๆ)

 


4.เลือกเมนู “แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ”

 

 

(คลิกดูแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่นี่)

 


ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง , ฐานเศรษฐกิจ , ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง