รีเซต

แรงงานต่างด้าว ได้สิทธิประกันสังคมไหม และได้อะไรบ้าง?

แรงงานต่างด้าว ได้สิทธิประกันสังคมไหม และได้อะไรบ้าง?
TrueID
2 กันยายน 2563 ( 09:07 )
26.8K
2
แรงงานต่างด้าว ได้สิทธิประกันสังคมไหม และได้อะไรบ้าง?

แรงงาน ต่างด้าว/ต่างชาติ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยธุรกิจในประเทศ ประกันสังคมจึงเป็นหน่วยงานที่เข้ามารองรับสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฏหมาย trueID news จะพาไปค้นข้อมูลว่าแรงงานต่างด้าวที่ประกันตน จะได้รับสิทธิอะไรจากประกันสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ข้อมูลล่าสุด ณ เดือน กรกฎาคม 2563 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร มีจำนวนทั้งสิ้น
2,419,452 คน 


สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมนั้น จะต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว หากต้องการจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะต้องมีใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) และมีหนังสือเดินทาง (Passport)

 

สิทธิประกันสังคมแรงงานต่างด้าว


ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวจะได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, กรณีคลอดบุตร, กรณีทุพพลภาพ, กรณีเสียชีวิต, กรณีสงเคราะห์บุตร, กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน เช่นเดียวกับผู้ประกันตนคนไทย

 

และในช่วงที่สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดขนองไวรัสโควิด-19 มีผู้ประกันตนที่เป็นแรงงาน ต่างด้าว/ต่างชาติ ถูกให้ออกจากการทำงาน เป็นบุคคล "ว่างงาน" ประกันสังคมก็จ่ายผลประโยชน์ทดแทนให้เช่นเดียวกันตามรายละเอียดดังนี้

 

"สำนักงานประกันสังคม" ให้สิทธิ "ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว" ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่หยุดงาน ให้รับไม่เกิน 90 วัน โดยผู้ประกันตนต่างด้าวสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยได้ผ่านช่องทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน online (e-form for sso benefits) โดยให้กรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย พร้อมยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สำเนา Passport , สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบความถูกต้อง

 

สำหรับในกรณีผู้ประกันตนต่างด้าว "ว่างงาน" จากสาเหตุลาออก จากงานก็จะได้รับสิทธิรับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน (บังคับใช้ 2 ปี) หากถูกเลิกจ้าง รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน ขอให้ผู้ประกันตนต่างด้าวรีบติดต่อขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานของรัฐได้ทุกแห่งทั่วประเทศ ภายใน 30 วัน และรายงานตัว ตามตารางนัดทุกครั้งด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง.

 

 

 

ข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

==========

ภาพโดย rupeshtelang จาก Pixabay 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง