เช็กสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน' เดือนกันยายน 64 ได้อะไรบ้าง-รับเงินเท่าไหร่?

เช็กสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน' เดือนกันยายน 64 ได้อะไรบ้าง-รับเงินเท่าไหร่?
TeaC
1 กันยายน 2564 ( 13:33 )
7.5K
1
เช็กสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน' เดือนกันยายน 64 ได้อะไรบ้าง-รับเงินเท่าไหร่?

ช่าววันนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

 

วันนี้ TrueID อัปเดทข้อมูลมาให้เตรียมเช็กกันไว้ก่อนว่าในเดือนกันยายน 2564 ที่ใกล้จะถึงนี้ ได้เงินเยียวยาวันที่เท่าไร? กันบ้าง

 

 

วันที่ 1 กันยายน 2564

 

รายการที่ 1

 

 • รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 บาท หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น
 • คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี
 • ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป
   

 

รายการที่ 2

 

เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน

 

 • วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 พ.ย.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท
   

ล่าสุด กรมบัญชีกลาง เตรียมโอนเงินให้ผู้ถือบัตรจำนวน 13.9 ล้านคนในวันพุธที่ 1 ก.ย.นี้

 

 

วันที่ 3 กันยายน 2564

 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ได้รับเงินสงเคราะห์จากมติณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ได้อนุมัติเห็นชอบแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเป็นการจ่ายย้อนหลังให้แก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 4.7 ล้านคน รายละเอียด ดังนี้

 

 • ปีงบประมาณ 2563 จ่ายเงินสงเคราะห์ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ย. อัตรา 100 บาท/เดือน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
 • และอัตรา 50 บาท/เดือน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และ ปีงบประมาณ 2564 เป็นอัตราเช่นเดียวกับปีก่อน จ่ายเดือนเว้นเดือน (6 งวด) เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 2563

 

รับสูงสุด 1,000 บาท

 

 • ผู้สูงอายุที่รับเงินเดือนละ 200 บาท รับเดือนละ 50 บาท
 • ผู้สูงอายุบัตรรับเงินเดือนละ 300 บาท รับเดือนละ 100 บาท
 • เงินส่วนนี้จะจ่ายให้ครั้งเดียวให้ในวันที่ 3 ก.ย.64 นี้ สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ ตู้ ATM กรุงไทย เตรียมตรวจสอบ

 

 

วันที่ 15 กันยายน 2564

 

เงินคืนภาษี ร้อยละ 5 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท

 


วันที่ 18 กันยายน 2564

 


ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด


ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

 


วันที่ 22 กันยายน 2564


เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สืบเนื่องจาก ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ กดที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

 

 

วิธีตรวจสอบยอดวงเงิน

 

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และลูกหลานผู้สูงอายุถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบยอดวงเงินได้ ดังนี้

 

 1. โทรที่เบอร์ 02-109-2345
 2. จากนั้น เลือกกด 3 ตาม ด้วยกด 1 (เพื่อตรวจยอดวงเงิน)
 3. กดเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วยกดเครื่องหมาย #
 4. กดรหัสบัตรคนจน 6 หลักตามด้วย #
 5. ผู้ถือบัตรคนจน รอฟังยอดเงินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

ข้อมูล : กรมบัญชีกลาง

ภาพ : มติชน

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง