โหลดแบบฟอร์ม “ลงทะเบียนบัตรคนจน” หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่นี่!

โหลดแบบฟอร์ม “ลงทะเบียนบัตรคนจน” หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่นี่!
Ingonn
14 กันยายน 2564 ( 11:57 )
13.4K
2
โหลดแบบฟอร์ม “ลงทะเบียนบัตรคนจน” หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่นี่!

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้วจะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อรับสิทธิได้เช่นกัน

 

ขณะเดียวกัน จะปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริง และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่าง ๆ

 

 

ส่วนระยะเวลาการเปิดลงทะเบียน จะดูความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดการรวมกลุ่มในช่วงการลงทะเบียน และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

 

 

ขั้นตอนการ “ลงทะเบียนบัตรคนจน”


ขั้นตอนที่ 1. ไปธนาคารที่สะดวก (ธกส., ออมสิน, กรุงไทย)


ขั้นตอนที่ 2.


    • แสดงบัตรประชาชน


    • กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน


    • เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

 

 

 

โหลดเอกสารสมัคร “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรคนจน

 

 

 

 


คุณสมบัติของผู้สมัคร “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”


1.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

 


2.ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 


3.ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

 


4.รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา

 


5.ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

 

 


ข้อมูลจาก เพจ แจ้งข่าวประกันสังคม , เพจ ไทยคู่ฟ้า

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง