รีเซต

กลับบ้านกัน! รวมช่องทางกลับไปรักษาโควิด ที่ภูมิลำเนา-กลับต่างจังหวัด ฟรี!

กลับบ้านกัน! รวมช่องทางกลับไปรักษาโควิด ที่ภูมิลำเนา-กลับต่างจังหวัด ฟรี!
Ingonn
27 กรกฎาคม 2564 ( 11:55 )
1.9K
กลับบ้านกัน! รวมช่องทางกลับไปรักษาโควิด ที่ภูมิลำเนา-กลับต่างจังหวัด ฟรี!

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล ทำให้ศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยนั้นมีความแออัด ขณะเดียวกันได้มีหลายจังหวัดทั้งโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประกาศรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาให้กลับมารักษาตามภูมิลำเนาของตนหรือต่างพื้นที่ได้

 

 


อนุทิน ชาญวีรกูล จึงได้มอบให้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สปสช. และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) วางระบบการนำส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา เพื่อให้การขนส่งผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อระหว่างทาง โดยยังได้ประสานกับกระทรวงกลาโหม กรมการขนส่งทหารบก กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อร่วมวางแผนการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

 


เงื่อนไขผู้ป่วยเดินทางกลับไปรักษาตามภูมิลำเนา


1.ผู้ติดเชื้อจะต้องไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (สีเขียว) 

 


2.ผู้ป่วยจะต้องมีอาการคงที่ สามารถเดินทางได้ 

 


3.จังหวัดปลายทางยินยอมรับกลับ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด 

 

 

 

ขั้นตอนการเดินทางรักษาโควิดที่ภูมิลำเนา


สพฉ.จะจัดยานพาหนะไว้ 3 ช่วง ได้แก่


ช่วงแรก จัดรถรับผู้ป่วยจากบ้านมายังสถานีรถไฟ บขส. หรือเครื่องบิน เนื่องจาก กทม.มีการใช้รถรับส่งผู้ป่วยจำนวนมาก ไม่อยากส่งรถออกไปไกล 

 


ช่วงที่สอง คือ ยานพาหนะที่รับส่งระยะยาว คือ รถบัส รถไฟ เครื่องบิน เป็นต้น 

 


ช่วงที่สาม คือ การรับส่งที่จังหวัดปลายทาง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลจะมีการจัดรถมารับ ทั้งนี้ อยากให้ผู้ติดเชื้อที่ต้องการเดินทางกลับใช้ระบบบริการที่รัฐจัดให้นี้ เนื่องจากมีความปลอดภัยและไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 


กลับบ้านกับ สปสช. ประสานทุกหน่วยงาน


โดยในส่วนของ สปสช จะรับผิดชอบประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข สพฉ. กองทัพบก กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนส่งกลับที่มีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย พร้อมมีเจ้าหน้าที่วิดิโอคอลให้คำปรึกษาระหว่างการเดินทางด้วย

 

 

ผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ที่มีความประสงค์ต้องการเดินทางกลับไปรักษาตามภูมิลำเนา สามารถแจ้งความจำนงโดยลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://crmdci.nhso.go.th/ และสายด่วน สปสช. 1330 กด 15

 

 

 

ส่วนของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่ดำเนินการจัดให้มีรถพยาบาลหรือหากโรงพยาบาลไม่สามารถนำรถมารับผู้ป่วย สามารถใช้รถอาสาสมัคร รถมูลนิธิ ที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย โดยโรงพยาบาลเป็นผู้เบิกค่ารับส่งต่อกับ สปสช.ได้เช่นเดียวกัน 

 

 

โดยอัตราการจ่ายค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วย ระยะทางไปกลับ ไม่เกิน 50 กิโลเมตร จ่ายชดเชยตามจริงไม่เกิน 500 บาท, ระยะทางไปกลับ มากกว่า 50 กิโลเมตร จ่ายชดเชยเริ่มต้น 500 บาท และจ่ายชดเชยเพิ่มกิโลเมตรละ 4 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมทั้งค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ โดยจ่ายตามจริงไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้งที่มีการรับส่งต่อผู้ป่วย

 

 


นั่งรถไฟกลับบ้านกับ ร.ฟ.ท.


กระทรวงคมนาคมเห็นว่า การใช้รถไฟรับ-ส่งตัวผู้ป่วยเป็นวิธีที่สะดวก ประหยัดและปลอดภัย มีห้องน้ำ-และโบกี้ที่กั้นระหว่างกัน ที่สำคัญแต่ละจังหวัดได้จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์และรถขนย้ายผู้ป่วยประจำจุด เพื่อรอรับ-ส่งตัวผู้ป่วยทันทีที่ถึงสถานีรถไฟปลายทางอย่างเคร่งครัด

 

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. จัดขบวนรถไฟโดยสารรับ-ส่งผู้ป่วยสีเขียวกลับภูมิลำเนาฟรี ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. ถึง 31 ส.ค. 64 

 

 

โดยรถไฟสายใต้จะเริ่มเดินขบวนในวันที่ 27 ก.ค.นี้ ขบวน กทม.-หาดใหญ่ โดยผู้ป่วยจะต้องเดินทางมาถึงสถานีรถไฟจิตรลดา ถนนสวรรคโลกไม่เกินเวลา 06.00 น. ของแต่ละวัน เพื่อตรวจโรคก่อนเดินทาง ซึ่งจะจอด 6 สถานี ได้แก่ เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และชุมทางหาดใหญ่ รายละเอียดขอให้สอบถามการรถไฟฯ

 

ขั้นตอนการขึ้นรถไฟกลับภูมิลำเนา

 

1. ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ผ่าน สปสช. และแสดงความประสงค์ผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ จังหวัดภูมิลำเนส และได้รับการดูแล คัดกรอง ตรวจสอบสภาพความพร้อม และอาการเบื้องต้นจาก สพฉ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะดูแลผู้ป่วยจากที่พัก มายังสถานีต้นทาง และดูแลอาการ สุขอนามัย ตามมาตรฐานด้านการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดตลอดการเดินทาง

 

 

2. รฟท.ดูแลเรื่องการเดินขบวนรถไฟ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจนถึงจังหวัดปลายทาง

 

 

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลำเนา และหน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยทหาร และขนส่งจังหวัด ร่วมรับ-ส่งผู้ป่วยจากสถานีรถไฟจังหวัดปลายทาง ไปยังสถานพยาบาลที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ให้

 

 

 

 

 


กลับบ้านกับกองทัพ


กองทัพบกจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก“ รับเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์โควิด

 


หากประชาชนเดือดร้อน ติดขัดเรื่องการรักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดหรือผู้เสียชีวิต การจัดพิธีศพผู้เสียชีวิตจากโควิดฯ ผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด สามารถประสานขอความช่วยเหลือ ผ่าน หน่วยทหารของกองทัพบกใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือโทรแจ้งได้ที่ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก ได้ตลอด 24 ชม.

 

 

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก CALL CENTER 


02-092-7766  จำนวน 30คู่สาย


088-984-7605-10


091-010-0118-19


090-980-9948-49


และหมายเลขเดิมคือ 02-270-5685-9


Line id : @covidtv5hd1

 

 

 

 


กลับบ้านผ่านผู้ว่าราชการ หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)

 

บุรีรัมย์ เบอร์ 088-110-5161


สุรินทร์ เบอร์ 092-599-5108


ศรีสะเกษ เบอร์ 089-717-3501


อุบลราชธานี เบอร์ 082-648-9270


อำนาจเจริญ เบอร์ 093-323-4686


ยโสธร เบอร์ 085-417-6185


บึงกาฬ เบอร์ 081-263-6670

 

สระบุรี เบอร์ 096-909-9179


ปราจีนบุรี เบอร์ 090-978-2567


ระยอง เบอร์ 082-471-8902


สุพรรณบุรี เบอร์ 081-050-2763


เพชรบุรี เบอร์ 081-815-9007


ราชบุรี เบอร์ 086-335-8208


อุทัยธานี เบอร์ 087-203-5720


ชัยนาท เบอร์ 081-972-0019


นครพนม เบอร์ 095-931-8475

 

 


ไม่ว่าจะเดินทางทางบกหรืออากาศ จะมีการจัดบุคลากรทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลตลอดการเดินทาง โดยรถบัสรถทัวร์จะมีรถแอมบูแลนซ์วิ่งตามไป รถไฟและเครื่องบินจะจัดบุคลากรทางการแพทย์ติดตามไป เพื่อดูแลหากมีเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะทางบกหากมีเหตุฉุกเฉินจะโทร 1669 จังหวัดนั้นเตรียมพร้อมดูแล

 

 

ข้อมูลจาก Army Spoke Team , TNN , สปสช , ข่าวสด

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง