รีเซต

อัปเดตล่าสุด! สูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ของคนไทย "วัคซีนไขว้" แบบไหน ใช้กับใครบ้าง

อัปเดตล่าสุด! สูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ของคนไทย "วัคซีนไขว้" แบบไหน ใช้กับใครบ้าง
Ingonn
16 กันยายน 2564 ( 15:57 )
913
อัปเดตล่าสุด! สูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ของคนไทย "วัคซีนไขว้" แบบไหน ใช้กับใครบ้าง

หลายคนอาจจะเริ่มได้ฉีด “วัคซีนไขว้” วัคซีนสูตรผสมระหว่าง “ซิโนแวค” และ “แอสตร้าเซนเนก้า” กันมาบ้างแล้ว ซึ่งวัคซีนทั้งสองชนิด เมื่อฉีดร่วมกัน มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าได้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งล่าสุดทาง ศบค.ได้เห็นชอบปรับแผนฉีดวัคซีนโควิดในเดือนตุลาคม ให้ครอบคลุมคนไทยทั้งประเทศอย่างน้อย 50% ทุกจังหวัด จึงทำให้แผนการฉีดวัคซีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แตกต่างจากเดือนตุลาคมนี้ เนื่องจากต้องให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงมีครรภ์ให้มากที่สุด

 

 

ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ คนไทยส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว และเริ่มมีการอนุมัติฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม เช่นเดียวกันกับคนที่ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว 2 เข็ม จะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป แต่หากมีความพร้อมอาจเริ่มก่อน โดยจะเริ่มในกลุ่มที่ฉีดครบ 2 เข็มในช่วงเดือนมีนาคม- พฤษภาคม 2564 และพื้นที่เศรษฐกิจและควบคุมการระบาด

 

 

 

แผนการฉีดวัคซีน 24 ล้านโดส


นอกจากนี้ในเดือนตุลาคมไทยจะได้รับวัคซีน จำนวน 24 ล้านโดส เป็นวัคซีนซิโนแวค 6 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 10 ล้านโดส ไฟเซอร์ 8 ล้านโดส รวมทั้งสิ้น 24 ล้านโดส และยังมีซิโนฟาร์มที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้ามาอีกประมาณ 6 ล้านโดส ซึ่งจะฉีดให้ครบตามกลุ่มเป้าหมาย โดยแต่ละจังหวัดต้องจัดสรรให้อย่างน้อย 1 อำเภอมีความครอบคลุมร้อยละ 70 ดังนี้

 

 

1.ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนร้อยละ 70 รวม 16.8 ล้านโดส จะได้ฉีดวัคซีน ตามสูตรวัคซีน ดังนี้


- วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 2

 

- วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 2 เข็ม

 

- วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 1 และวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2

 


2.กลุ่มนักเรียนอายุระหว่าง 12-17 ปี ทั่วประเทศ 4.8 ล้านโดส จะได้วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) 2 เข็ม 

 


3.กลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม จะได้วัคซีนสูตรวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 2 จำนวน ร้อยละ 3 รวม 800,000 โดส

 


4.หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรรัฐ ราชทัณฑ์ จะได้วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 2 จำนวนร้อยละ 5 รวม 1.1 ล้านโดส

 


5.กลุ่มที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม และต้องการกระตุ้นเข็มที่ 3 จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เป็น เข็มที่ 3 จำนวนร้อยละ 2 รวม 500,000 โดส

 

 

 

เปิด 4 สูตรฉีดวัคซีนของคนไทย

 


1. สูตรฉีดไขว้


สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป มี 2 รูปแบบ ดังนี้


- วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 + วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 2 ฉีดห่างกัน 3 - 4 สัปดาห์ ซึ่งใช้เป็นสูตรหลักในไทยตอนนี้ 


- วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 1 + วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ฉีดห่างกัน 3 - 4 สัปดาห์ ใช้แทนสูตรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 2 เข็ม เนื่องจากมีระยะเวลาห่างระหว่างของสูตรเดิม ไม่ทันต่อการรับมือการระบาด และใช้ในกรณีเหตุผลความจำเป็นอื่น

 

 

 

2. สูตรฉีดโดสเดียวกันตามบริษัทผู้ผลิต


- วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) 2 เข็ม ฉีดห่างกัน 3 - 4 สัปดาห์ ใช้ในผู้มีอายุ 12 - 17 ปี และผู้ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งปลายทางกำหนดให้ว่าต้องรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)


- วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 2 เข็ม ฉีดห่างกัน 8 - 12 สัปดาห์ ใช้ในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และผู้ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งปลายทางกำหนดให้ว่าต้องรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)


- วัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) 2 เข็ม ฉีดห่างกัน 8 - 12 สัปดาห์ เป็นวัคซีนตัวเลือก รายละเอียดการใช้เป็นไปตามผู้ผลิตกำหนด

 

 

 

3. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 


วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 + วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 2 เว้นระยะห่างจากเข็มที่สอง 4 สัปดาห์ขึ้นไป แล้วตามด้วย วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ปัจจุบันกำลังเริ่มใช้ใน Phuket Sandbox

 

 

 

4. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้เคยติดเชื้อ


สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วและหายดี พ้นระยะกัดตัว 1-3 เดือนจะได้รับวัคซีนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) หรือ วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) 1 เข็ม ฉีดห่างกัน 1-2 เดือน โดยจะฉีดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ หรือได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แต่ยังไม่ถึง 2 สัปดาห์แล้วติดเชื้อ

 

 

จาก 4 สูตรวัคซีนจะเห็นได้ว่า เดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่วัคซีนเข้ามามาก ทาง สธ.จึงพยายามเร่งฉีดให้ประชาชนครอบคลุม 50% ทุกจังหวัด พร้อมบูสเตอร์โดส กลุ่มฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

 

 

 

 

ข้อมูลจาก Hfocus , thematter 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง