รีเซต

จุฬาฯ เผยผลวิจัย หลังฉีด "ซิโนแวค" เข็ม 2 พบภูมิคุ้มกันยับยั้งเชื้อได้สูงกว่า 50%

จุฬาฯ เผยผลวิจัย หลังฉีด "ซิโนแวค" เข็ม 2 พบภูมิคุ้มกันยับยั้งเชื้อได้สูงกว่า 50%
ข่าวสด
17 มิถุนายน 2564 ( 21:22 )
185
จุฬาฯ เผยผลวิจัย หลังฉีด "ซิโนแวค" เข็ม 2 พบภูมิคุ้มกันยับยั้งเชื้อได้สูงกว่า 50%

 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยผลวิจัย หลังฉีดวัคซีน "ซิโนแวค" เข็ม 2 พบภูมิคุ้มกันยับยั้งเชื้อไวรัสที่ SARS-CoV-2 ได้สูงกว่า 50%

 

 

 

เมื่อเวลา 20.16 น. วันที่ 17 มิ.ย. 2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดผลการวิจัยในคนไทย หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค ระบุว่า ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) ได้ทำการทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส SARS-CoV-2 ในห้องทดลอง พบว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนซิโนแวค ที่ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ มีผลช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสที่ SARS-CoV-2 ได้

 

 

 

โดยร้อยละ 95 ของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส จากการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนของไวรัส (วิธี ELISA) จากจำนวนทั้งหมด 186 คน จึงมั่นใจได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้นกัน

 

 

 

สำหรับการทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวคกับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีชีวิต หลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นาน 2 สัปดาห์ จำนวน 171 คน พบว่ามากกว่าร้อยละ 70 มีภูมิในระดับที่ยับยั้งเชื้อได้สูงกว่า 50%

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง