รีเซต

อินฟราฟัน : ลุ้นปูรางทางคู่เฟส2

อินฟราฟัน : ลุ้นปูรางทางคู่เฟส2
มติชน
17 มิถุนายน 2563 ( 12:09 )
89
อินฟราฟัน : ลุ้นปูรางทางคู่เฟส2

อินฟราฟัน : ลุ้นปูรางทางคู่เฟส2

เงียบหายไปนาน ในที่สุดรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 รวม 7 เส้นทาง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวอีกครั้ง

ทั้ง 7 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 285 กิโลเมตร (กม.) วงเงินก่อสร้าง 5.93 หมื่นล้านบาท 2.ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กม. วงเงินก่อสร้าง 3.66 หมื่นล้านบาท 3.ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 167 กม. วงเงินก่อสร้าง 2.58 หมื่นล้านบาท

 

4.ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กม. วงเงินก่อสร้าง 2.3 หมื่นล้านบาท 5.ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ระยะทาง 321 กม. วงเงินก่อสร้าง 5.61 หมื่นล้านบาท 6.ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กม. วงเงินก่อสร้าง 5.79 หมื่นล้านบาท และ 7.ช่วงชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กม. วงเงินก่อสร้าง 7.86 พันล้านบาท

 

ล่าสุด รฟท.อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ในทุกเส้นทาง ยกเว้นช่วงขอนแก่น-หนองคาย กับช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ เนื่องจากผ่านอีไอเอแล้ว รวมถึงจัดทำข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาในเดือนมิถุนายนนี้

 

โดย รฟท.คาดว่าจะสามารถสรุปรายละเอียดดังกล่าว พร้อมตอบทุกข้อคำถามของ สศช. เพื่อรายงานแผนลงทุนรถไฟทางคู่ทุกเส้นทางดังกล่าว ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ไม่เกินเดือนกันยายน 2563

 

จากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน รฟท.คาดว่ารัฐบาลอาจใช้แนวทางเลือกในการพิจารณาลงทุนรถไฟทางคู่ที่สนับสนุนการขนส่งและการเดินทางที่มีความต้องการมากที่สุด หรือเป็นการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนเพื่อพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการ

เบื้องต้นคาดว่าจะมีการสนับสนุนการลงทุนรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย เป็นอันดับแรก เนื่องจากช่วงดังกล่าวปัจจุบันยังขาดช่วงของการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ เพราะมีการพัฒนาช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และช่วงจิระ-ขอนแก่น ไปแล้วก่อนหน้านี้

หากมีการลงทุนช่วงขอนแก่น-หนองคาย ก็จะสนับสนุนการขนส่งเชื่อมโยงจากหนองคาย-แหลมฉบัง สะดวกมากขึ้น ด้วยรถไฟทางคู่ตลอดแนวเส้นทาง

อย่างไรก็ตาม รฟท.ตั้งเป้าหมายจะพัฒนารถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ได้ครบทุกเส้นทางตามแผน เพราะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเดินทางและการขนส่ง เพิ่มศักยภาพให้ รฟท.มากขึ้น

จะเดินหน้าทุกเส้นทาง เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ทุกเส้นทางตามแผนที่วางไว้จริงหรือไม่ ต้องจับตาใกล้ชิด!!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง