อินฟราฟัน : เปิด5โซน‘ทีโอดี’อยุธยา โดย นายขันตี

อินฟราฟัน : เปิด5โซน‘ทีโอดี’อยุธยา โดย นายขันตี
มติชน
19 สิงหาคม 2563 ( 12:02 )
83
อินฟราฟัน : เปิด5โซน‘ทีโอดี’อยุธยา โดย นายขันตี

พระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 3 เมือง นอกจากชลบุรีและขอนแก่น ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ หรือทีโอดี โดยสถานีรถไฟอยุธยาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีโอดี ประเภทศูนย์กลางเมืองจากกลุ่มแนวเส้นทางรถไฟสายเหนือ ด้วยบทบาทความสำคัญของสถานีรถไฟความเร็วสูงและพื้นที่ในรัศมี 500 เมตร โดยรอบสถานีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทส่งเสริมการพัฒนาเมือง

 

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟอยุธยา มุ่งให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับโลก มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสานและสร้างสรรค์กิจกรรมภายในเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เกาะเมือง และฝั่งสถานีรถไฟด้วยสะพานทางเดินข้ามแม่น้ำ ท่าเรือข้ามฟาก และระบบขนส่งมวลชนรอง (ฟีดเดอร์) เชื่อมพื้นที่สาธารณะภายในเมืองด้วยโครงข่ายพื้นที่สีเขียว ทางจักรยาน ทางเท้า และทางยกระดับ วางแผนและบริหารจัดการด้วยความยืดหยุ่นและรองรับการพัฒนาในอนาคต

 

เบื้องต้น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำหนดแนวทางพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่รอบสถานีรถไฟอยุธยา แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (2564-2565) ระยะสั้น (2566-2570) ระยะกลาง (2571-2575) และระยะยาว (2576-2580) แบ่งพื้นที่พัฒนาตามแนวทางของทีโอดีเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ย่านสถานีรถไฟทางคู่และสถานีรถไฟความเร็วสูง พื้นที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานีรถไฟทางคู่และสถานีรถไฟความเร็วสูง รวมถึงส่วนของอาคารสถานี อาคารสำนักงาน และที่พักของเจ้าหน้าที่

 

โซนที่ 2 ย่านพาณิชยกรรมรองรับการค้าและบริการขนาดใหญ่ริมถนนโรจนะ รองรับการค้าและบริการขนาดใหญ่ริมถนนโรจนะ โดยมีอาคารสูงได้ไม่เกิน 30 เมตร เช่น ศูนย์การค้าหรือศูนย์ค้าปลีก อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์การประชุมสัมมนา และคอนโดมิเนียม

 

โซนที่ 3 ย่านผสมผสานพาณิชยกรรมรองรับศูนย์กลางการค้าและบริการท่องเที่ยว รองรับศูนย์กลางการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้สถานีเช่น ศูนย์การค้า ร้านค้าริมถนน (High Street Retail) อาคารสำนักงาน โรงแรม และอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางมาติดต่อธุรกิจ

 

โซนที่ 4 ย่านผสมผสานพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย เช่น คอนโดมิเนียมระดับกลาง คอนโดฯคุณภาพสูง และศูนย์การค้าหรือศูนย์ค้าปลีก

และ โซนที่ 5 ย่านที่พักอาศัยชั้นดี ตอบสนองผู้อยู่อาศัยหรือนักท่องเที่ยว

สำเร็จตามแผนเมื่อไร คงได้เห็นต้นแบบทีโอดี หน้าตาจะเป็นอย่างไร!!

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง