รีเซต

อินฟราฟัน : ‘ขอนแก่น’เมืองต้นแบบ‘ทีโอดี’

อินฟราฟัน : ‘ขอนแก่น’เมืองต้นแบบ‘ทีโอดี’
มติชน
5 สิงหาคม 2563 ( 12:04 )
58
อินฟราฟัน : ‘ขอนแก่น’เมืองต้นแบบ‘ทีโอดี’

อินฟราฟัน : ‘ขอนแก่น’เมืองต้นแบบ‘ทีโอดี’

 

เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปไม่กี่วันก่อน เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบ สถานีขนส่งมวลชน (ทีโอดี) ขอนแก่น ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เมืองที่ถูกเลือกให้เป็นต้นแบบในการพัฒนา นอกจากชลบุรีและพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั้งหมดเป็นจังหวัดที่มีรถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปีดเทรนวิ่งผ่าน

 

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์รอบสถานีรถไฟขอนแก่น แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 1.ระยะเร่งด่วน (ปี 2564-2565) 2.ระยะสั้น (ปี 2566-2570) 3.ระยะปานกลาง (ปี 2571-2575) และ 4.ระยะยาว (ปี 2576-2580)

 

แบ่งพัฒนาเป็น 8 โซน คือ โซนที่ 1 ย่านสถานีรถไฟทางคู่และสถานีรถไฟความเร็วสูง เป็นพื้นที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานีรถไฟทางคู่และสถานีรถไฟความเร็วสูง มีส่วนของอาคารสถานี อาคารสำนักงาน ที่พักของเจ้าหน้าที่ รวมถึงชุมชนที่มีสัญญาเช่าในย่านสถานีบางส่วน และการพัฒนาเชิงพาณิชย์

 

โซนที่ 2 ย่านพาณิชยกรรมและศูนย์กลางทีโอดี จุดเปลี่ยนถ่ายและเชื่อมต่อการเดินทางหน้าสถานี เหมาะแก่การพัฒนาแบบผสมผสานเป็นอาคารศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ตลาดรถไฟ และโรงแรมที่พัก

โซนที่ 3 ย่านที่พักอาศัยและส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นส่งเสริมให้เป็นย่านที่พักอาศัยคุณภาพของคนในเขตเมืองและชุมชนเดิมในพื้นที่ เช่น คอนโดมิเนียมที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร หรือไม่เกิน 8 ชั้น ผสมผสานกับพื้นที่พาณิชยกรรมเดิม

 

โซนที่ 4 ย่านประตูเมืองขอนแก่น-ศูนย์กลางธุรกิจ และไมซ์ ด้วยที่ตั้งที่มีศักยภาพ เหมาะแก่การพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานเป็นอาคารสำนักงานชั้นดี ศูนย์ประชุม โรงแรมหรู เพื่อยกระดับเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ อุตสาหกรรมไมซ์ และที่พักอาศัยชั้นดี

 

โซนที่ 5 ย่านพัฒนานวัตกรรมและที่พักอาศัยคนรุ่นใหม่ ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรม กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเบา เอสเอ็มอี และย่านที่พักอาศัยตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมด้วยพื้นที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย

 

โซนที่ 6 ศูนย์กลางพาณิชยกรรมระดับภูมิภาค ทั้งศูนย์การค้าระดับภูมิภาค ศูนย์ค้าปลีก อาคารสำนักงาน และโรงแรมที่พัก

โซนที่ 7 ย่านการศึกษา-พักอาศัยและการพัฒนาแบบผสมผสาน เป็นที่ตั้งสถานศึกษาเดิมในพื้นที่ติดถนน พัฒนาแบบผสมผสานเป็นสำนักงาน พาณิชยกรรม และที่พักอาศัย ที่ส่งเสริมการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โซนที่ 8 ย่านชุมชนเมือง เน้นการพัฒนาเป็นที่พักอาศัยที่มีคุณภาพของชุมชนเมืองและชุมชนเดิมรองรับการอยู่อาศัยในทุกระดับ สะดวก ปลอดภัย ใกล้สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟ

เดินหน้าได้สำเร็จตามแผนจริง คงสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กระจายไปยังภูมิภาคได้แน่นอน!!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง