รีเซต

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก และคำขวัญปี 2566

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก และคำขวัญปี 2566
TrueID
31 พฤษภาคม 2566 ( 10:15 )
6.7K
1
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก และคำขวัญปี 2566

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกๆปี เป็นวันนี้ทั่วโลกร่วมกันตระหนักถึง โทษของการสูบบุหรี่อันเป็นสาเหตุของโรคที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของร่างกายเสื่อมลงและเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย การสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งปอด วันนี้ trueID จะพาไปรู้จักประวัติ , อันตรายของบุหรี่ และคำขวัญประจำปีของวันนี้กัน

 

ประวัติ วันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day)

 

วันงดสูบบุหรี่โลก จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมและกระตุ้นให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย/กฏหมายเพื่อควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) วันงดสูบบุหรี่โลกครั้งแรก ใช้คำขวัญ “บุหรี่หรือสุขภาพต้องเลือกสุขภาพ”

 

อันตรายของบุหรี่

 

ในควันบุหรี่ เต็มไปด้วยสารอันตรายต่าง ๆ  ได้แก่ นิโคติน ซึ่งจัดเป็นสารเสพติด และยังมีสารเคมีอีกมากถึง 7,000 ชนิด สารพิษอีกมากกว่า 250 ชนิด และสารก่อมะเร็งอีกมากกว่า 70 ชนิด ซึ่งถ้าหากได้ข้อสรุปอย่างง่าย คือ การสูบบุหรี่ 1 มวน จะทำให้อายุสั้นลงถึง 7 นาที

 

เมื่อสูบบุหรี่เข้าไปในร่างกายแล้ว บุหรี่ก็เข้าไปทำลายร่างกายแทบจะทุกส่วน เริ่มตั้งแต่หลอดเลือดสมอง แอด ทางเดินอาหาร หัวใจ กระดูกและกล้ามเนื้อ จนทำให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดนิปัสสาวะ รวมถึงเกืดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มีความเสี่ยงแท้งของหญิงตั้งครรภ์ และมีโอกาสตาบอดถาวร

 

โทษของบุหรี่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ อาจจะทำให้เกิดการเผยแพร่ต่อเพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้มีการเลิกบุหรี่ได้ ซึ่งการเลิกบุหรี่ให้สำเร็จสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เพียงแค่ยึดหลักการ ตั้งใจ มีเป้าหมาย ไม่รอช้า ไม่หวั่นไหว ไม่ยอมแพ้

 

 

ภาพ : สสส.

 

คำขวัญ "วันงดสูบบุหรี่โลก"

 

สำหรับในประเทศไทยปี 2566 กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2566 #เราต้องการอาหาร ไม่ใช่ยาสูบ เพื่อส่งเสริมให้เลิกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ลดแพร่กระจายเชื้อโควิด 19

 

รวมคำขวัญ "วันงดสูบบุหรี่โลก"

 

ปี พ.ศ.คําขวัญ
2531(1988) Between tobacco and the health , choose health "
บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ
2532(1989)Women and Tobacco: Added risk.
พิษของบุหรี่ต่อสตรี ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ
2533 (1990)Growing up without tobacco.
เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากภัยบุหรี่
2534(1991)Public places and transport: Better be tobacco free.
สถานที่สาธารณะและยวดยานปลอดบุหรี่
2535(1992)Tobacco free work places: Safer and healthier.
ที่ทํางานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย
2536(1993)Health services, our window to a tobacco - free world.
บุคลากรสาธารณสุขร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่
2537(1994)The media against tobacco.
ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่
2538(1995)Tobacco costs more than you think.
บุหรี่ก่อความสูญเสียมากกว่าที่คุณคิด
2539 (1996)Sport and the arts: play it tobacco free.
ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ 
2540(1997)United for a Tobacco - free world.
ผนึกกําลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่
2541(1998)Growing up without tobacco.
คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่
2542 (1999)Leave the pack behind.
อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา....เลิกบุหรี่
2543 (2000)Tobacco kills don't be Duped.
บุหรี่คร่าชีวิต อย่าหลงผิดตกเป็นเหยื่อ
2544(2001)Second-Hand Smoke: Let's Clear the Air.
เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่
2545 (2002)Tobacco Free Sports - Play it clean.
กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ
2546(2003)

Tobacco free films tobacco free fashion.

ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อเยาวชน

2547 (2004)Tobacco and Poverty (A Vicious Circle) บุหรี่ : ยิ่งสูบ..ยิ่งจน ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง
2548(2005)Health Professionals and Tobacco Control
ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่
2549(2006)Tobacco: Deadly in any form or disguise
บุหรี่ทุชนิดนําชีวิตสู่ความตาย
2550 (2007)100 % SMOKE-FREE ENVIRONMENTS :CREATE AND
ENJOY
ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส
2551(2008)Tobacco - free Youth
เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่
2552(2009)Tobacco Health Warnings  บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย
2553 (2010)Tobacco with Emphasis on Marketing to Women หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่ Gender and 
2554 (2011)พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ The WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)
2555 (2012)จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ Tobacco Industry Interference
2556 (2013)ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทําลายชีวิต Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship
2557 (2014)บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด  Raise taxes on tobacco
2558 (2015)หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย Stop illicit trade of tobacco products
2559 (2016)ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค Get ready for plain packaging
2560 (2017)บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา Tobacco - a threat to development
2561 (2018)บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ Tobacco Break Heart
2562 (2019)คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 คือ บุหรี่เผาปอด Tobacco burns your lungs
2563 (2020)ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง
2564 (2021)เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้
2565 (2022)บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม
2566 (2023)เราต้องการอาหาร ไม่ใช่ยาสูบ

 

 

ที่มา : สสส. , สำนักข่าว Hfocus , WHO

 

บทความเกี่ยวกับ วันงดสูบบุหรี่โลก 2566

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง