รีเซต

ยินดี! คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ติด TOP 70 โลก อันดับ 1 ของไทย

ยินดี! คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ติด TOP 70 โลก อันดับ 1 ของไทย
TNN ช่อง16
2 พฤษภาคม 2566 ( 18:26 )
83
ยินดี! คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ติด TOP 70 โลก อันดับ 1 ของไทย

วันนี้ ( 2 พ.ค. 66 )จากความมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงผลงานความก้าวหน้าและพัฒนาการในด้านต่างๆ ส่งผลให้คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings by Subject 2023 ให้ติดอันดับ TOP 70 ของโลก ในสาขาทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry) เป็นครั้งแรก และจัดอยู่ใน TOP 2 ของอาเซียน และอันดับ 1 ของประเทศไทย


ศ.ทพ.ดร.(ศาสตร์ตราจารย์ ทันตแพทย์ ดอกเตอร์) พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยถึงความสำเร็จของคณะในระดับนานาชาติในครั้งนี้ว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปรากฎชื่ออยู่ในระบบ Ranking ของ QS World University Rankings by Subject แสดงให้เห็นว่าคณะได้มาตรฐานระดับโลก ปัจจัยแห่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการพัฒนาที่ดีขึ้นในหลายๆ ด้านของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ทั้งงานวิจัย วิชาการ และการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ภารกิจหลักทั้ง 3 ด้านของคณะได้อย่างสมบูรณ์ 


ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านงานวิจัยมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมตามเทรนด์ของโลก รวมถึงความโดดเด่นในด้านการพัฒนาผลงานวิชาการและการให้บริการแก่สังคม ส่งผลให้คณะมีชื่อปรากฏอยู่ใน Top Ranking ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพฟันที่ดีมีคุณภาพอย่างยั่งยืนตลอดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง