รีเซต

ทนายนิด้า พาเหยื่อหมอฟันโชว์หนอน ร้องทันตแพทยสภาสอบ จี้ถอดใบวิชาชีพ

ทนายนิด้า พาเหยื่อหมอฟันโชว์หนอน ร้องทันตแพทยสภาสอบ จี้ถอดใบวิชาชีพ
มติชน
6 พฤษภาคม 2565 ( 17:49 )
187
ทนายนิด้า พาเหยื่อหมอฟันโชว์หนอน ร้องทันตแพทยสภาสอบ จี้ถอดใบวิชาชีพ

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 พฤษภาคม ที่ทันตแพทยสภา อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี น.ส.ศรันยา หวังสุขเจริญ หรือทนายนิด้า พาผู้แทนโดยชอบธรรม ของ ด.ญ.อายุ 13 ปี และ น.ส.อายุ 17 ปี ซึ่งทั้งสองคนเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทย์รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 เข้าพบทันตแพทย์สมยศ นะลำเลียง เลขาธิการทันตแพทยสภา

 

เพื่อยื่นเรื่องให้สอบสวนและมีความเห็นลงโทษทางวินัยต่อทันตแพทย์ รายดังกล่าวที่มีความประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทย์ โดยขอให้สอบสวนและลงโทษทางวินัยต่อทันตแพทย์คนดังกล่าว

 

 

ทนายนิด้า กล่าวว่า เมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทันตแพทย์คนนี้ได้ติดต่อกับผู้เสียหายทั้งอสองคนผ่านทางวีดีโอคอลในแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยในการพูดคุยนั้น บุคคลดังกล่าวได้พูดคุยชักชวนให้มาจัดฟันฟรีที่คลีนิกของตนเอง โดยหลอกให้ออกไปพบในเวลากลางคืน แล้วหลอกถามที่อยู่

 

ต่อมาทันตแพทย์คนดังกล่าวจึงพูดให้เปิดหน้าอกให้ทันตแพทย์คนดังกล่าวดู แต่ผู้เสียหายปฏิเสธ ซึ่งในขณะเดียวกันทันตแพทย์คนนี้ได้จับอวัยวะเพศของตนเองเพื่อทำการช่วยตัวเองให้ผู้เสียหายดูไปด้วย ซึ่งการกระทำของทันตแพทย์ คนนี้เป็นความผิดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 และเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26(1)(9) ซึ่งเป็นความผิดที่ไม่อาจยอมความได้ ทางผู้เสียหายไก้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องให้ดำเนินคดีกับทันตแพทย์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ทนายนิด้า กล่าวว่า นอกจากการกระทำของทันตแพทย์จะเป็นความผิดอาญาแล้ว ยังเป็นการกระทำการซึ่งเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพทันตกรรม และเป็นการไม่ดำรงตนในสังคมโดยธรรม และไม่เคารพปฏิบัติตามบรรดากฎหมายของประเทศ

 

เนื่องจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวที่ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนแต่กลับกระทำการส่อไปในทางไม่สมควรกับผู้เสียหายทั้งสองคนซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรง อันเป็นการการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมพ.ศ. 2538 ข้อ 2 และข้อ 3ว่าเป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538

 

และขอให้ทันตแพทยสภาตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและขอให้วินิจฉัยชี้ขาดโดยมีความเห็นให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทย์เพื่อป้องกันมิให้บุคคล ดังกล่าวใช้อาชีพทันตแพทย์ไปกระทำการในลักษณะเช่นนี้อีกต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง