รีเซต

เทศบาลเมืองอ่างศิลา-คณะสัตวแพทย์จุฬาฯควบคุมประชากรสุนัขและแมวฟรี!

เทศบาลเมืองอ่างศิลา-คณะสัตวแพทย์จุฬาฯควบคุมประชากรสุนัขและแมวฟรี!
TNN ช่อง16
7 กรกฎาคม 2565 ( 15:01 )
94
เทศบาลเมืองอ่างศิลา-คณะสัตวแพทย์จุฬาฯควบคุมประชากรสุนัขและแมวฟรี!

เมื่อเร็วๆ นี้ เทศบาลเมืองอ่างศิลานำโดยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรี ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยความร่วมมือกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการนำของ ศ.สพญ.ดร.สันนิภา สุรทัต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่นำทีมคณาจารย์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ร่วม 40 ท่าน มาร่วมให้ความรู้ สาธิต ฝึกปฏิบัติ ในการป้องกันควบคุม ประชากรของสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ชลบุรี

นายวินัย พ้นภัยพาล  นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างเทศบาลเมืองอ่างศิลากับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาจำนวนสุนัขและแมวที่มีปริมาณที่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว การให้ความรู้ การฉีดวัคซีน การทำหมัน จึงจำเป็นต่อการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีเป็นก้าวย่างสำคัญที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา จะแสวงหาความร่วมมือในลักษณะนี้ ต่อไป และคงเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องทุกปี โดยประชาชนไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ

ด้านคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงดร.สันนิภา สุรทัต กล่าวว่าทีมงานจากคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองอ่างศิลาในครั้งนี้เพราะถือได้ว่าการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่รักสุนัขและแมวจำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการเลี้ยงสัตว์ทั้งสุนัขและแมวและที่สำคัญเทศบาลเมืองอ่างศิลาเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวการทำให้เทศบาลเมืองอ่างศิลาปลอดจากสุนัขและแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือลดจำนวนประชากรลงเป็นแนวทางที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดเป็นแนวทางที่จะร่วมเป็นภาคี เครือข่ายอยู่แล้วและจะร่วมมือจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อไป

ขณะที่นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังที่ทีมงานสัตวแพทย์ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้สำรวจ จำนวนประชากรสุนัขและแมว ที่เจ้าของมีความประสงค์ จะให้เทศบาล จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากร ปรากฎว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนจำนวน ประมาณ 600 ตัว การกำหนดแผนงาน ยุทธศาสตร์ ในการดำเนินการ โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรในการช่วยเหลือสังคม จึงได้เริ่มและเตรียมการ และได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี 

ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้ เทศบาลเมืองอ่างศิลา จะดำเนินการต่อไปในอีกหลายภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของสังคมภาพจาก เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง