รีเซต

คาร์ทิป : อย่าหมุนพวงมาลัยสุด : โดย ช่างเซียน

คาร์ทิป : อย่าหมุนพวงมาลัยสุด : โดย ช่างเซียน
มติชน
15 สิงหาคม 2563 ( 14:22 )
198
คาร์ทิป : อย่าหมุนพวงมาลัยสุด : โดย ช่างเซียน

คาร์ทิป : อย่าหมุนพวงมาลัยสุด : โดย ช่างเซียน

พวงมาลัยรถยนต์ มีหน้าที่หลักในการควบคุมให้รถยนต์วิ่งไปในทิศทางที่ต้องการ เวลาเลี้ยวรถหรือถอยจอด หลายคนชอบหมุนพวงมาลัยจนสุดก่อนเหยียบคันเร่ง การหมุนพวงมาลัยจนสุดนั้นส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ระบบรถยนต์มากกว่าที่คิด ยานยนต์ “มติชน” มีคำเตือนความเสียหายอาจเกิดขึ้นมีได้หลายกรณี ดังนี้

 

1.กรณีหมุนพวงมาลัยจนสุดพร้อมออกตัวแรง
การกระทำเช่นนี้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับเพลาล้อหน้า จะทำให้ลูกปืนของเพลาหรือระบบพวงมาลัยเพาเวอร์เสียหายโดยตรง สำหรับรถที่ใช้เพาเวอร์แบบใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการสร้างความดันน้ำมัน

2.กรณีหมุนพวงมาลัยจนสุดค้างไว้นานๆ
มีความความเสี่ยงจะทำให้ระบบของพวงมาลัยเกิดความเสียหายได้ เพราะน้ำมันเพาเวอร์เกิดความร้อนสูง สำหรับรถที่ใช้เพาเวอร์แบบใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการสร้างความดันน้ำมัน

3.กรณีหมุนพวงมาลัยจนสุดแรงๆ
เมี่อหักพวงมาลัยจนสุดแรงๆ จะทำให้น้ำมันเพาเวอร์ไหลย้อนกลับมาสูงมาก อาจทำให้น้ำมันเพาเวอร์เกิดการรั่วซึมออกจากตัวปั๊มและสายยาง อีกทั้งข้อต่อซีลยาง หรืออะไหล่บางส่วนของรถอาจเกิดการเสียหายได้ สำหรับรถที่ใช้เพาเวอร์แบบที่ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการสร้างความดันน้ำมัน

4.กรณีหมุนพวงมาลัยในขณะที่รถกำลังหยุดนิ่ง
การหมุนพวงมาลัยในตอนรถหยุดนิ่ง อาจจะไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายในทันที แต่การหักพวงมาลัยแบบนี้จะส่งผลระยะยาว อย่างแรกคือยางรถจะเกิดการเสียดสีกับพื้นถนนทำให้ดอกยางสึกก่อนกำหนด ถ้าเป็นรถใช้พวงมาลัยระบบไฟฟ้าอาจจะเสียได้ง่าย เนื่องจากมอเตอร์พวงมาลัย
ทำงานหนักกว่าปกติ ที่สำคัญค่าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชุดมอเตอร์ค่อนข้างสูงมาก

 

การหมุนพวงมาลัยจนสุดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากส่งผลให้ระบบต่างๆ ของรถเกิดความเสียหายแล้ว บางทีอาจจะทำให้เกิดอันตรายในการขับขี่ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นทำเท่าที่จำเป็น แต่อย่าทำบ่อย เพื่อยืดอายุการใช้งานของอะไหล่ส่วนต่างๆ

ช่างเซียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง