รีเซต

รวม 4 ธนาคาร ออกมาตราการ "สินเชื่อน้ำท่วม" ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กู้เงินฉุกเฉิน

รวม 4 ธนาคาร ออกมาตราการ "สินเชื่อน้ำท่วม" ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กู้เงินฉุกเฉิน
Ingonn
30 กันยายน 2564 ( 12:04 )
319
รวม 4 ธนาคาร ออกมาตราการ "สินเชื่อน้ำท่วม" ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กู้เงินฉุกเฉิน

จากอิทธิพล "พายุเตี้ยนหมู่" ที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักในหลายจังหวัด ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบไปแล้วกว่าเกือบ 2 แสนหลังคาเรือน และคาดว่า สถานการณ์น้ำ จะยังคงเข้าท่วมต่อเนื่องอีกหลายจังหวัด ล่าสุดทางธนาคาร 4 ธนาคาร จึงได้ออกมาตรการสินเชื่อน้ำท่วม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้จ่าย ได้เริ่มต้นกู้เงิน เพื่อนำไปซ่อม สร้างที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์ที่จำเป็นจากผลกระทบน้ำท่วม

 

 

วันนี้ TrueID ได้รวบรวม 4 ธนาคาร ที่ประกาศออกมาตรการสินเชื่อ เพื่อประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จะมีธนาคารอะไรบ้างและมีรายละเอียดในการกู้เงินอย่างไร ไปเช็กกันได้เลย

 

 

 

ธนาคารออมสิน

 

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-5 = 0.85% ต่อเดือน
 • ปลอดชำระคืนเงิน 3 เดือนแรก
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 3-5 ปี
 • กรณียื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือน นับแต่วันประสบภัยพิบัติได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

 


สินเชื่อเคหะ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

 

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ปี 2-3 = 3.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี
 • ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

 


สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

 

 • วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิม แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.50% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR ต่อปี
 • ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี
 • ระยะเวลาชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

 

ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่ได้ตั้งแต่วันนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115

 

 

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 


ธอส. ประกาศ 7 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2564 พักหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อม/สร้าง และจ่ายสินไหม


มาตรการที่ 1 : ลดดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก


มาตรการที่ 2 : ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี คงที่ 1 ปีแรก


มาตรการที่ 3 : ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน และคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 4 เดือน ไม่ต้องชำระเงินงวด


มาตรการที่ 4 : ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี


มาตรการที่ 5 : กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี


มาตรการที่ 6 : ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคาร


มาตรการที่ 7 : พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast Track) สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

 


จ่ายตามความเสียหายจริงรวมทุกภัยธรรมชาติ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และกรณีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี โดยยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 31 ต.ค.64 ได้ที่ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://bit.ly/3nGqVTY

 

 

 

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

ธ.ก.ส. พิจารณาขยายระยะเวลาชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยออกไปสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ตามศักยภาพโดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับ 

 

จัดเตรียมสินเชื่อฉุกเฉินรายละไม่เกิน 50,000 บาท  

 

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • ตั้งแต่เดือนที่ 7 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี)
 • ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี เพื่อนำไปใช้จ่ายที่จำเป็นภายในครัวเรือน 
   

 

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ 

 • ส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรระยะสั้น อาทิ โครงการ 459 โครงการครึ่งไร่คลายจน เป็นต้น รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ วงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท
 • กรณีกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน  
 • กรณีกู้เพื่อลงทุน ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี  ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) 
   

ส่วนเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยทั้ง 28 จังหวัด ที่ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ และได้ทำประกันไว้ในโครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรกับ ธ.ก.ส. ภายหลังจากน้ำลด ธ.ก.ส. จะร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมประสานงานกับบริษัทผู้รับประกันภัยในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขโดยเร็ว 

 

ติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555-0555 

 

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม สามารถแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมได้ที่ ไอแบงก์ สาขาที่ได้ใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ ibank call center 1302

 

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง