รีเซต

เงื่อนไขสมัคร "สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์" เปลี่ยน บ้าน ที่ดิน ที่นา เป็นเงินสด ผ่อน 0% นาน 6 เดือน

เงื่อนไขสมัคร "สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์" เปลี่ยน บ้าน ที่ดิน ที่นา เป็นเงินสด ผ่อน 0% นาน 6 เดือน
Ingonn
21 กันยายน 2564 ( 15:04 )
912
เงื่อนไขสมัคร "สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์" เปลี่ยน บ้าน ที่ดิน ที่นา เป็นเงินสด ผ่อน 0% นาน 6 เดือน

ในยามที่เศรษฐกิจไม่ได้ช่วยให้การใช้เงินเราสะดวกเหมือนก่อนมีโรคโควิด-19 ทำให้เราอาจต้องมองหาทางเลือกในการเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉิน ล่าสุดธนาคารออมสิน ได้เปิดตัว "สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์" ที่เปลี่ยนบ้าน คอนโด ที่ดิน ที่นา ไร่สวนปลอดภาระจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด25 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-24 ผ่อนชำระเพียงล้านละ 5,500 บาทต่อเดือน

 

 

“สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์” ให้ใช้หลักทรัพย์หลายประเภทมาค้ำประกันเงินกู้ ภายใต้แคมเปญ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” โดย 6 เดือนแรก ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR ของธนาคารออมสินเท่ากับ 6.245%) หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เพียง 4.914% ต่อปีเท่านั้น เพื่อให้คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย รองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรืออื่น ๆ ก็กู้ได้สบาย ๆ

 

 


“สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์” ออมสิน ทำอะไรได้บ้าง


1.เพื่อการอุปโภคบริโภค

 


2.เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

 


3.เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

 

 

 

จำนวนเงินให้กู้


1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 

ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ย และไม่เกินรายละ 300,000 บาท

 

 

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน


ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้


- ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร


- ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด


- ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน


- ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา

 

 

 

ดอกเบี้ย


เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

 

ระยะเวลาชำระ


ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 

- กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี


- กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร “สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์”


1.เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน


2.มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

 

 

 

หลักประกัน


กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน


ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

(1) มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

 

(2) มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

 

(3)  มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 

  • เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป

 

  • เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป

 

  • เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

 

  • เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

 

 

 

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ดังนี้


(1) เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

 

 

(2) ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

 

 

(3) กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

 

 

 

“สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์” ผู้กู้จะต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยสามารถติดต่อยื่นกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th , facebook : GSB Society หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115

 

 

 

ข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง