รีเซต

เปิดขั้นตอนการสมัคร "คืนรถจบหนี้" โดย “ธนาคารทิสโก้” ผ่อนรถไม่ไหวเช็กเงื่อนไขเลย

เปิดขั้นตอนการสมัคร "คืนรถจบหนี้" โดย “ธนาคารทิสโก้” ผ่อนรถไม่ไหวเช็กเงื่อนไขเลย
Ingonn
14 กันยายน 2564 ( 10:58 )
706
เปิดขั้นตอนการสมัคร "คืนรถจบหนี้" โดย “ธนาคารทิสโก้” ผ่อนรถไม่ไหวเช็กเงื่อนไขเลย

ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดอย่างหนัก และยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งรายได้ รายจ่าย จนบางคนถึงกับหมุนเงินไม่ทัน ผ่อนรถไม่ไหว ล่าสุดทางธนาคารทิสโก้ ได้มี" โครงการพิเศษสำหรับช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าจำนำทะเบียนรถยนต์ทั่วประเทศ กับมาตรการ "คืนรถจบหนี้" ยกหนี้ให้ไม่ฟ้องร้อง ไม่เสียประวัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม หมดเขต 30 กันยายน 2564!!

 

 

"คืนรถจบหนี้" คืออะไร?


ธนาคารทิสโก้ได้ออก “มาตรการคืนรถจบหนี้” ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจหรือประกอบอาชีพได้ตามปกติ และกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่ง “มาตรการคืนรถจบหนี้” จะนำรถยนต์ที่ธนาคารได้รับ คืนประมูลขาย หากได้ราคาต่ำกว่าภาระหนี้คงค้าง ธนาคารจะยกหนี้ส่วนที่เหลือและปิดบัญชีให้แก่ลูกค้า โดยไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการขายหรือเรียกเก็บส่วนต่างใดๆ อีก 

 

 

รวมถึงรายงานข้อมูลเครดิตด้วยสถานะปิดบัญชี ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการนี้ได้ลดภาระหนี้สิน และไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ซึ่งเกิดจากขายรถได้ต่ำกว่าภาระหนี้คงค้าง เมื่อผ่านพ้นภาวะวิกฤตยังมีโอกาสยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ ได้

 

 

 

"คืนรถ จบหนี้" ให้อะไรเราบ้าง


1.ยกหนี้ให้ ไม่ฟ้องร้อง

 


2.ไม่เสียประวัติทางการเงิน

 


3.ไม่เป็นหนี้ผูกพัน

 


4.ไม่มีค่าธรรมเนียม

 


5.จบหนี้อย่างยั่งยืน

 

 

 

ช่องทางลงทะเบียน "คืนรถจบหนี้"


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิก https://bit.ly/36vRfq7

 

 

 

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัคร "คืนรถจบหนี้"


1. เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อหรือสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (จำนำทะเบียนรถยนต์)

 


2. เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีรายได้ลดลงและไม่สามารถชำระค่างวดตามสัญญาเดิมได้ในระยะยาว (โดยลูกค้าต้องแสดงหลักฐาน / ข้อมูลว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ)

 


3. รถยนต์ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

 


4. มีประวัติผ่อนชำระค่างวดตามสัญญา มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด

 


5. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ต้องมีสถานะบัญชีไม่ค้างชำระ หรือค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

 

 

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งข้อมูล เอกสารประกอบที่ลูกค้านำส่ง

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครมาตรการ "คืนรถจบหนี้"


1. ลูกค้าเตรียมหลักฐาน / ข้อมูลเพื่อแสดงว่าลูกค้าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 


2. ลูกค้าดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอรับมาตรการช่วยเหลือโครงการ “คืนรถจบหนี้” โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้ครบถ้วน

 


3. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับ เพื่อสอบถามรายละเอียด และให้คำแนะนำในการนำส่งเอกสารประกอบการขอพิจารณาอนุมัติ

 


4. ลูกค้าจัดส่งหลักฐาน / ข้อมูลว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ ภาพถ่ายสภาพรถยนต์ และเอกสารอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งมายังธนาคาร

 


5. ธนาคารแจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการ และนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ที่นำทรัพย์สินมาคืน (กรณีได้รับการอนุมัติ) โดยวันนัดส่งมอบรถยนต์คืนต้องไม่เกินระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับทราบผลการอนุมัติ กรณีรถยนต์ที่ส่งมอบไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติ หรือมีการถอดอุปกรณ์ส่วนควบออกจากทรัพย์สิน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลการอนุมัติดังกล่าว

 


6. ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) ตามสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เท่านั้น นำรถยนต์มาส่งมอบคืนตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้

 


7. หลังจากประมูลขายรถยนต์เสร็จสิ้นธนาคารจะมีหนังสือแจ้งปิดบัญชีให้ลูกค้าทราบ หากมูลค่ารถยนต์ที่ขายได้สูงกว่าภาระหนี้คงค้างที่ลูกค้ามีกับธนาคาร ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบเพื่อนำเงินส่วนที่เกินภาระหนี้คืนให้แก่ลูกค้า

 

 


กำหนดระยะเวลาลงทะเบียน 


ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564

 

 


หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า
โทรศัพท์ : 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000
อีเมล : ContactCenter@tisco.co.th

 

 


ข้อมูลจาก ธนาคารทิสโก้

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง