รีเซต

เงื่อนไข สมัคร “สินเชื่อ CIMB” เลือกรับดอกเบี้ยตามใจ ได้เงินก้อนไว ไม่ต้องค้ำประกัน

เงื่อนไข สมัคร “สินเชื่อ CIMB” เลือกรับดอกเบี้ยตามใจ ได้เงินก้อนไว ไม่ต้องค้ำประกัน
Ingonn
22 กันยายน 2564 ( 11:45 )
1.3K
เงื่อนไข สมัคร “สินเชื่อ CIMB” เลือกรับดอกเบี้ยตามใจ ได้เงินก้อนไว ไม่ต้องค้ำประกัน

ใครที่กำลังมองหา “สินเชื่อส่วนบุคคล” ที่สมัครง่าย เลือกดอกเบี้ยตามรายได้แบบตามใจ โดยเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท เลือกรับดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 9% ด้วยสินเชื่อบุคคล “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย” (CIMB) กับสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ตัวช่วยแบ่งเบาภาระ รวบหนี้บัตรเครดิต ผ่อนนานตามเงื่อนไขรายได้ที่ธนาคารกำหนด

 


สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ดอกเบี้ยต่ำเพียง 11.84% ต่อปี ผ่อนสบาย อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท เฉพาะพนักงานประจำเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป รับเงินก้อน พร้อมใช้ สมัครง่าย เอกสารครบ จบไว

 

 

 

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช ได้อะไรบ้าง


1.สมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

 


2.สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 


3.วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 1,500,000 บาท

 


4.ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆละเท่าๆกัน

 


5.คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 


6.อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน (ระยะเวลาการผ่อนขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคาร)

 

 

 

ช่องทางการสมัครสินเชื่อ


1.แอปพลิเคชันสินเชื่อธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดาวน์โหลดที่นี่ https://www.cimbthaionlinecampaign.com/yTr4E

 


2.สาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 


3.เว็บไซต์ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คลิก

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ CIMB


พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ


1.อายุ 21 - 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)

 


2.สัญชาติไทย

 


3.รายได้      


3.1 รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 9% ต่อปี หรือ 12% ต่อปี หรือ 18% ต่อปี     


3.2 รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี หรือ 14% ต่อปี หรือ 15% ต่อปี


3.3 รายได้ประจำต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 16.88% ต่อปี


3.4 รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.33% ต่อปี

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร


1.สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

 


2.สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้

 


3.เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 

- สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน 


- สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน


- สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) 


- สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน


- หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน 


- สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

 

 


เจ้าของกิจการ


1.อายุ 21 - 60 ปี

 


2.สัญชาติไทย

 


3.รายได้รายได้เฉลี่ย 30,000 บาทต่อเดือน เลือกรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร


1.สำเนาบัตรประชาชน

 


2.สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขบัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้

 


3.หนังสือจดทะเบียนการค้ามาแล้ว 3 ปี

 


4.เอกสารแสดงรายได้

 


5.สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน  2 บัญชี(ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น) 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

 

 

 

เงื่อนไขสินเชื่อ CIMB     


1.สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน ) สมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

 


2.สำหรับดอกเบี้ย 14% ต่อปีอายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีประวัติดีในการชำระสินเชื่อรถยนต์มาแล้ว 24 เดือน สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000บาทขึ้นไป และสำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทประกอบธุรกิจมาแล้ว 3ปี วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 50,000 บาท และวงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท

 


3.สำหรับดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี อายุสัญญา เท่ากับ 24 เดือน ลูกค้าจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า 24 เดือน

 


4.วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป รับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร 

 


5.พนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน เฉพาะลูกค้าทีไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับธนาคารก่อนวันที่ 1 ก.ย. 60 ท่านจะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขอให้ท่านแจ้งรายละเอียด หากเคยขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนอายุสัญญา ภายใน 1 ปีแรก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ของจำนวนยอดเงินต้นคงเหลือในงวดที่ปิดบัญชีสินเชื่อ  

 


6.หากชำระคืนไม่ตรงตามที่เงื่อนไขธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% ต่อปี จากยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าชำระแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือจนกว่าท่านจะชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

 


7.ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด  กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 


8.รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆและเบี้ยปรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

 

 

รายละเอียดสินเชื่อ CIMB

 

 

 

 

ข้อมูลจาก CIMB

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง