รีเซต

หายห่วง! ประกันสังคมคุ้มครองรักษาโรคซึมเศร้า-จิตเวช

หายห่วง! ประกันสังคมคุ้มครองรักษาโรคซึมเศร้า-จิตเวช
TNN ช่อง16
18 กุมภาพันธ์ 2565 ( 20:41 )
125
หายห่วง! ประกันสังคมคุ้มครองรักษาโรคซึมเศร้า-จิตเวช

สำนักงานประกันสังคมคุ้มครองผู้ประกันตนบนสิทธิพื้นฐานที่ผู้เป็นสมาชิกควรได้รับ ทั้งการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ ว่างงาน โดยผู้ประกันตน คือ ลูกจ้าง หรือพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี ที่ทำงาน และต้องการจ่ายค่าประกันสังคมทุกเดือน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของผู้ประกันตนได้ 3 แบบ คือ


ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง พนักงานประจำที่ทำงานในบริษัทต่าง ๆ


ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนแบบสมัครใจ เป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำ เป็นลูกจ้างที่ลาออกจากงานและเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อนไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และลาออกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ภายใน 6 เดือนหลังจากที่มีการแจ้งออกจากงาน


ผู้ประกันตนอิสระ มาตรา 40 คือ ผู้ประกันตนที่ทำงานอิสระ ฟรีแลนซ์ที่ไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 มาก่อน


โดยผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา จะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างครอบคลุมรวมถึงการรักษาโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวชทุกประเภท ซึ่งสามารถใช้สิทธิในโรงพยาบาลตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ที่มาภาพ : สำนักงานประกันสังคม


อาการแบบไหนควรตรวจโรคซึมเศร้า


- รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง และหงุดหงิดง่าย

- ขาดความกระตือรือร้น

- เบื่ออาหาร / อยากอาหารมากยิ่งขึ้น

- นอนมากกว่าปกติ / นอนน้อยกว่าปกติ

- เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

- รู้สึกไร้ค่า โทษตัวเอง

- ขาดสมาธิและการตัดสินใจลดน้อยลง


ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสโรงพยาบาลตามสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม แอปพลิเคชัน และไลน์ของสำนักงานประกันสังคม


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

ที่มาภาพ : TNN

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง