สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก "ธนาคารกสิกร" ได้เงินก้อนทันใจ เงินเดือน 7,500 บาทก็กู้ได้

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก "ธนาคารกสิกร" ได้เงินก้อนทันใจ เงินเดือน 7,500 บาทก็กู้ได้
Ingonn
30 กันยายน 2564 ( 14:52 )
2.8K
1
สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก "ธนาคารกสิกร" ได้เงินก้อนทันใจ เงินเดือน 7,500 บาทก็กู้ได้

สถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้หลายคนเริ่มมองหาแหล่งเงินกู้ เงินทุนต่อยอด หรือปิดหนี้สินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต ผ่อนของ หรือใช้จ่ายส่วนตัว ธนาคารกสิกร จึงได้มีมาตรการออก "สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan" ได้เงินก้อนทันใจไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆ มาค้ำประกัน วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยพิจารณาจากเอกสารรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ ผลการอนุมัติสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ภายใน 15 วัน หลังจากธนาคารได้รับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน 

 


วันนี้ TrueID จึงพามาเปิดรายละเอียด "สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ)" สินเชื่อเงินก้อน กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มียอดผ่อนชำระเป็นจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน ทำให้ง่ายต่อการจัดการสภาพคล่องในแต่ละเดือน ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน

 

 


สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan กสิกร มีอะไรน่าสนใจบ้าง


1.เงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องค้ำประกัน

 


2.ใช้จ่ายได้ตามใจ ปิดหนี้ไว

 


3.ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญา

 


4.อนุมัติไว รู้ผลภายใน 15-30 นาที

 


5.เงินเดือน 7,500 บาทกกู้ได้

 


6.เงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องค้ำประกัน

 


7.กู้ง่าย ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว

 

 

8. วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

 

 

9.ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน

 

 

 

ช่องทางการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan กสิกร


1.สมัครที่สาขาใกล้บ้าน ค้นหาสาขา รู้ผลใน 30 นาที

 


2.แอปพลิเคชัน K PLUS สมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น. รู้ผลใน 15 นาที

 


3.สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ย (อัตราแบบลดต้นลดดอก)

 

 

 

 


เงื่อนไขสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan กสิกร


1.กรณีได้รับการอนุมัติสินเชื่อเงินก้อนวงเงิน 6,000 - 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น

 


2.สินเชื่อเงินก้อน ผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือน คำนวณจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ที่ระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 24 เดือน

 


3.อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น

 


4.ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ (ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับอนุมัติก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 25% อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%)

 


5.อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อเงินก้อนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

 

 

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan กสิกร

 

ผู้มีรายได้ประจำ

 

คุณสมบัติ


- สัญชาติไทย


- อายุ 20 ปีขึ้นไป


- อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี


- ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป


- ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)


- มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร


1.เอกสารแสดงตัวตน


2.สำเนาบัตรประชาชน 


3.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

 


หมายเหตุ :


- ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


- สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร


- กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

 


เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)


1.สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)


2.หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)


3.เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด


4.กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้


- Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น)

 
- สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

 

 


อาชีพอิสระ

 

คุณสมบัติ


- สัญชาติไทย


- อายุ 20 ปีขึ้นไป


- อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี


- ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป


- ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี


- มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร


1.เอกสารแสดงตัวตน


- สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

 


2.เอกสารแสดงรายได้


- เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

 

 

 

อ่านรายละเอียด สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan กสิกร <<< คลิก

 

ข้อมูลข่าว ธนาคารกสิกร

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง