รีเซต

สถิติการขอสินเชื่อ ที่ใช้ "ไม้ยืนต้น" เป็นหลักค้ำประกัน

สถิติการขอสินเชื่อ ที่ใช้ "ไม้ยืนต้น" เป็นหลักค้ำประกัน
TNN ช่อง16
21 มิถุนายน 2566 ( 11:49 )
72
สถิติการขอสินเชื่อ ที่ใช้ "ไม้ยืนต้น" เป็นหลักค้ำประกัน

#infographic หลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีมูลค่า แต่น้อยคนที่จะรู้ว่า "ต้นไม้" ก็เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้เช่นกัน


สำหรับ "ต้นไม้หลักประกันทางธุรกิจ" นั้นเป็นการเปิดกว้างให้นำไม้ยืนต้นที่มีค่าที่ปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์ มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจได้ เช่นเดียวกับทรัพย์สินหลายประเภทที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้


โดยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก ข้อมูลสถิติการใช้ไม้ยืนต้นยื่นหลักประกัน ล่าสุด ณ วันที่11 มิ.ย.66 กรมพัฒนาธุรกิจ ระบุว่า สถิติการจดทะเบียนการนำต้นไม้มาเป็นหลักประกันมีทั้งสิน 146,864 ต้น เป็นจำนวนเงินค้ำประกัน 138,056,038 บาท


แบ่งเป็นยื่นกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวนต้นไม้ 896 ต้น จำนวนเงินค้ำประกัน 4,042,238 บาท เช่น มะขาม มะกอกป่า สะดา ตะโก โมกมัน งิ้วป่า กระท้อน มะเกลือ ยอป่า มะม่วง ไม้แดง ยาง ประดู่ป่า มะหาด พะยอม เสลา เต็ง ประดู่บ้าน รัง พลวง สัก ตะแบกนา มะขามเทศ ตะกู พฤกษ์


ธนาคารกรุงไทย จำนวนต้นไม้ 23,000ต่น จำนวนเงินค้ำประกัน128ล้านบาท เช่น สัก และพิโกไฟแนนซ์ จำนวน122,964 ต้น จำนวนเงินค้ำประกัน 6,013,800บาท เช่น ต้นยางพารา ต้นขนุน ต้นสับปะรด ต้นยูคาลิปตัว ต้นสัก ไม้สกุลทุเรียน


โดยกระทรวงพาณิชย์การเปิดกว้างให้นำไม้ยืนต้นมาจดหลักประกัน เริ่มมาเมื่อปี 2561 จากเดิม ไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์จะไม่ได้รับการประเมินในการให้สินเชื่อ แต่จะประเมินเฉพาะส่วนที่เป็นที่ดินเท่านั้น


แต่หลังหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้กฎกระทรวงออกมีผลบังคับใช้ทำให้สถาบันการเงินและผู้รับหลักประกันอื่นสามารถเพิ่มประเภททรัพย์สินในการให้สินเชื่อมากขึ้น ส่งผลดีทั้งต่อสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ เกษตรกร และประชาชนที่ต้องการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อโดยมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน


แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่ละแห่งและสามารถขอขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมได้ในอนาคตตามการเติบโตของต้นไม้แต่ละชนิด
ติดตามข่าวหุ้นและการลงทุนทางไลน์

• Line @TNNWEALTH : https://bit.ly/3tCKmiD

———————————————————————

ติดตาม TNN Wealth ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ 

• Website : https://bit.ly/TNNWealthWebsite

• Youtube : https://bit.ly/TNNWealthYoutube

• TikTok : https://bit.ly/TNNWealthTikTok

หรือดูรายการ Live ได้ทาง https://bit.ly/3HmUu4O

ข่าวที่เกี่ยวข้อง