เปิดแผนรับมือ “น้ำท่วมกรุงเทพฯ 2564” เช็ก! สถานการณ์น้ำ “แม่น้ำเจ้าพระยา” วันนี้

เปิดแผนรับมือ “น้ำท่วมกรุงเทพฯ 2564” เช็ก! สถานการณ์น้ำ “แม่น้ำเจ้าพระยา” วันนี้
Ingonn
29 กันยายน 2564 ( 11:28 )
216
เปิดแผนรับมือ “น้ำท่วมกรุงเทพฯ 2564” เช็ก! สถานการณ์น้ำ “แม่น้ำเจ้าพระยา” วันนี้

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังคงเดือดร้อนหนัก ไม่ว่าจะเป็นลพบุรี ชัยภูมิ โคราช และจังหวัดอื่นๆ ที่ได้ได้รับอิทธิพลจากพายุ “เตี้ยนหมู่” ทำให้น้ำท่วมขังนานหลายวัน ชาวบ้านหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน ส่วนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ทาง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมความพร้อมรับมือแก้ไขน้ำท่วมใน กทม. เพื่อป้องกันสภาพอากาศจากฝนที่ตกหนัก ที่จะทำให้ปริมาณน้ำเหนือ และน้ำหนุนไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจำนวนมาก และอาจเกิดน้ำท่วมได้ เพราะ กทม.เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

 

 

เมื่อพื้นที่ กทม. มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมืองที่มาจากตอนบนประเทศ ถ้ามีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดที่อยู่ตอนบนของ กทม. จะทำให้มีน้ำเหนือปริมาณมากไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา

 

 

ในทุก ๆ ปี กทม.จะมีปัจจัยจากน้ำฝนที่ตกหนัก ปริมาณมากที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ กทม.จึงได้เตรียมรับมือป้องกันน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องสูบน้ำในจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมขัง ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ ท่อเร่งระบายน้ำ และพื้นที่กักเก็บน้ำ ทั้งบนดินและใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน กทม. 

 

 

นอกจาก กทม. จะมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ที่มีปัจจัยจากน้ำฝน น้ำเหนือและน้ำหนุน โดยใช้หลักวิศวกรรมเร่งการระบายน้ำออกให้เร็วที่สุด โดยสร้างท่อเร่งระบายน้ำ (Pipe Jacking) เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงและเฝ้าระวังน้ำท่วม ให้ไหลลงสู่พื้นที่กักเก็บน้ำใต้ดินหรือธนาคารน้ำใต้ดิน (Water Bank) ได้เร็วขึ้น ก่อนที่จะไหลลงอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ เพื่อระบายน้ำออกสู่คลองและแม่น้ำเจ้าพระยา  และยังมีพื้นที่กักเก็บน้ำบนดิน (แก้มลิง) รองรับน้ำไม่ให้ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก ก่อนสูบน้ำ ระบายออกสู่แม่น้ำให้เร็วที่สุดอีกทางหนึ่ง

 

ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน

 

 

9 แผนรับมือ “น้ำท่วมกรุงเทพ 2564”


กทม.ก็ยังได้เตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ โดยมีแผนรับมือฯ 9 ข้อ ดังนี้

 


1. ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากเรดาร์ตรวจฝนของกรุงเทพมหานคร ตลอด 24 ชั่วโมง 

 


2. เตรียมเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน และจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมแก้ไขน้ำท่วมขังทันที ตามจุดที่เสี่ยงน้ำท่วม

 


3. พร่องน้ำในคลอง ควบคุมระดับน้ำในบ่อสูบน้ำและแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำตามแผนฯ 

 


4. เมื่อมีฝนตก ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกให้ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม และแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลุ่ม Line “เตือนภัยน้ำท่วม กทม.” (ปภ. ทหาร ตำรวจ สื่อมวลชน) ทันที

 


5. หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน (BEST) ประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมและจุดสำคัญเมื่อคาดว่าจะมีฝนตกหนัก เพื่อเร่งระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาเรื่องขยะอุดตันตะแกรงช่องรับน้ำพร้อมการช่วยเหลือแก้ปัญหาด้านการการจราจร 

 


6. หน่วยงานภาคสนามลงพื้นที่ตามจุดต่างๆ และรายงานจุดที่มีน้ำท่วมให้ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมรับทราบสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 

 


7. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร การปิดเส้นทางน้ำท่วม และทหาร ช่วยเหลือลำเลียงประชาชนออกจากพื้นที่ หากมีระดับน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถใช้เส้นทางผ่านได้ 

 


8. เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจุดที่วิกฤติ ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่เพิ่มเติมจากเดิม 

 


9. ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม รายงานสภาพฝน ปริมาณฝน พื้นที่น้ำท่วมขังเป็นระยะๆ และสรุปสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานต่างๆ รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย 

 

 

ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้บัญชาเหตุการณ์ พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน และกองทัพภาคที่ 1 และเตรียมการแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบตามเส้นทางที่มีแนวก่อสร้าง เช่น โครงการระบบระบายน้ำแนวถนนวิภาวดี และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ซึ่งก่อนหน้าฝน ก็ได้มีการเตรียมพร้อมหากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยได้ลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะ ผักตบชวา และเตรียมเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน

 

 


สถานการณ์น้ำ “แม่น้ำเจ้าพระยา” ในเขต กทม.


กทม.ได้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จากสถานีวัดระดับน้ำหลัก 3 แห่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำ  ดังนี้ 

 


ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด มีระดับแนวป้องกันอยู่ที่ +3.00 วัดระดับน้ำสูงสุดได้ +1.50 ม.รทก. เวลา 11:30 น. ซึ่งยังต่ำกว่าแนวป้องกัน -1.50 

 


สถานีสูบน้ำบางนา มีระดับแนวป้องกันอยู่ที่ +2.80 วัดระดับน้ำสูงสุดได้ +1.30 ม.รทก. เวลา 11:00 น. ซึ่งต่ำกว่าแนวป้องกัน -1.50

 


สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ มีระดับแนวป้องกันอยู่ที่ +3.50 วัดระดับน้ำสูงสุดได้ +1.56 ม.รทก. เวลา 12:00 น. ซึ่งต่ำกว่าแนวป้องกัน -1.94

 

 

ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (29 กันยายน 2564)
ระดับ +0.97 ม.รทก. เวลา 20.25 น.

 

 

 

รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (29 กันยายน 2564)


- ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. ระดับ +1.31 ระดับปกติ

 


- ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.68 ระดับปกติ

 


- ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.26 ระดับปกติ

 

ภาพจาก สำนักการระบายน้ำ กทม.

 

ถึงแม้ว่าระดับน้ำยังไม่วิกฤต กทม. ก็ยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตามแนวฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 7 จนถึงบางนา โดยควบคุมการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง เรือผลักดันน้ำ กระสอบทราย  และมีเจ้าหน้าที่ประจำจุด พร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในทันที 

หากใครที่ต้องการอัปเดตสถานการณ์น้ำในแม่น้ำ ปริมาณฝน ทาง กทม.ได้แจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ https://dds.bangkok.go.th/ ตลอดเวลา

ข้อมูลจาก สำนักการระบายน้ำ กทม. , เฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง