รีเซต

พพ.มอบรางวัลอนุรักษ์พลังงานต่อยอดสู่ธุรกิจ

พพ.มอบรางวัลอนุรักษ์พลังงานต่อยอดสู่ธุรกิจ
TNN ช่อง16
13 กรกฎาคม 2563 ( 19:07 )
115
พพ.มอบรางวัลอนุรักษ์พลังงานต่อยอดสู่ธุรกิจ

นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ.เปิดเผยว่า พพ. ได้ดำเนินโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0   ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญคนไทยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเผยแพร่สู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ ต่อไป 

การประกวดครั้งนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมมากถึง 185 ผลงาน ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 26 รางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่น จำนวน 10 รางวัล  โดยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล ได้แก่ ผลงาน “เรือไฟฟ้าพลังงานสะอาด (แสงอาทิตย์และลม)” ของ นายสุวรรณ พิทักษ์สินธร และรางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงาน ได้แก่ ผลงาน “Automated Fault Detection and Diagnostics-Based AI and IoT Platform for a Chiller Air-Conditioning System” ของบริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด ส่วนรางวัลพิเศษ ได้แก่  รางวัลนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่นด้วยเทคโนโลยี 4.0, รางวัลนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ, และ รางวัลผลงานนวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ   รวมจำนวน 16 รางวัล  

โครงการนี้นับว่า ประสบความสำเร็จกว่าเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ ได้ให้ความสำคัญและตื่นตัวต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  ทั้งนี้  พพ. คาดหวังว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ได้รับรางวัล เมื่อนำไปประยุกต์ใช้ จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความตื่นตัวในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่องานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonlineยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง