'มติชน' ประกาศปันผลหุ้น พ.ค.นี้

'มติชน' ประกาศปันผลหุ้น พ.ค.นี้
มติชน
23 เมษายน 2563 ( 08:50 )
19
'มติชน' ประกาศปันผลหุ้น พ.ค.นี้

 

น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน กล่าวว่าตามที่ บมจ.มติชน กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 เม.ย. นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เม.ย. จึงมีมติอนุมัติดังนี้

 

1.เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด ซึ่งการเลื่อนดังกล่าวไม่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พ.ค. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พ.ค. 2563

 

2.อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทโดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 เม.ย. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พ.ค. 2563 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรา23%ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง