รีเซต

AMATA กำไรปี 63 ลด 36.7% โอนที่ดินน้อยลง, ปันผลอีก 0.20 บาท

AMATA กำไรปี 63 ลด 36.7% โอนที่ดินน้อยลง, ปันผลอีก 0.20 บาท
ทันหุ้น
26 กุมภาพันธ์ 2564 ( 12:20 )
103
AMATA กำไรปี 63 ลด 36.7% โอนที่ดินน้อยลง, ปันผลอีก 0.20 บาท

ทันหุ้น-บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2563 มีกำไร 1,103.44 ล้านบาท ลดลง 36.7%จากปี 2562 ที่มีกำไร 1,742.05 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมในปี 2563 จำนวน 4,347.4 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 29.6% ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ที่ 548.4 ล้านบาท ลดลง 23.3% 

 

ธุรกิจพัฒนาที่ดินนิคมอุตสาหกรรม ในปี 2563 มีรายได้จากากรขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,540.6 ล้านบาท ลดลง 1,669.2 ล้านบาทหรือ 52% จากปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีการโอนที่ดินในปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 333 ไร่ (ไทย 333 ไร่) ซึ่งลดลงจากการโอนที่ดินในปี 2562 ที่มีการโอนที่ดิน 867 ไร่ (ไทย 854 ไร่ เวียดนาม 13 ไร่) การปรับลดลงนี้ สาเหตุหลักมาจากลูกค้าไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการรับโอนโฉนดที่ดินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

 

ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2563 อยู่ที่ 61% เพิ่มจากปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขายที่ดินส่วนใหญ่ในนิคมฯ อมตะซิตี้ ระยองซึ่งมีราคาขายโดยเฉลี่ยต่อไร่ที่สูงขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น 

 

ส่วนธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคในปี 2563 มีรายได้จำนวน 1,841.3 ล้านบาท ลดลง 5.2% ส่วนธุรกิจโรงงานให้เช่าสำเร็จรูป ในปี 2563 มีรายได้จำนวน 820.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% 

 

คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน ซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ที่จ่ายไปแล้วจากกำไรสะสม 

 

โดยอัตราจ่ายปันผลอีก 0.20 บาทต่อหุ้นดังกล่าว ได้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 22 เม.ย.2564 , วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 23 เม.ย.2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พ.ค.2564 

 

 

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก
https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก
https://twitter.com/thunhoon1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง