ธ.ไทยพาณิชย์ อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 2.30 บาท ใช้งบ 7.8 พันล้านบาท

ธ.ไทยพาณิชย์ อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 2.30 บาท ใช้งบ 7.8 พันล้านบาท
มติชน
8 เมษายน 2564 ( 21:44 )
50
ธ.ไทยพาณิชย์ อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 2.30 บาท ใช้งบ 7.8 พันล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 198 เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2564 ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ

ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 7,818 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พ.ค.2564 และขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินประมาณ 7,818 ล้านบาทดังกล่าว คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 28.1% ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

นอกจากนี้ เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารแล้ว ธนาคารจึงไม่ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 ของธนาคารเป็นทุนสำรองอีกแต่อย่างใด

 

ขอบคุณที่มาประชาชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง