สรุป สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ (12 ม.ค.60) พร้อมเบอร์ฉุกเฉิน

      #คนไทยไม่ทิ้งกัน : สรุป สถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดภาคใต้ ล่าสุด วันนี้ (12ม.ค.60) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระบุ 8 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ แม้น้ำจะเริ่มลดลง แต่สถานการณ์ยังอยู่ในระดับทรงตัว ขณะที่จังหวัดยะลา-ระนอง-ปัตตานี-นราธิวาสสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

สรุป สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ (12 ม.ค.60) พร้อมเบอร์ฉุกเฉิน

จ.ชุมพร3.jpg

จ.ตรัง3.jpg

จ.นครศรีธรรมราช3.jpg

จ.ประจวบ3.jpg

จ.พัทลุง3.jpg

จ.สงขลา3.jpg

จ.สุราษฎร์ธานี3.jpg

 

 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว : 

 

Tags: น้ำท่วม ภาคใต้ เบอร์ฉุกเฉิน

ข่าวที่เกียวข้อง