มท.สั่งทุกจังหวัด ดูแลปชช.เดินทางแสดงความอาลัย

       ปลัดมหาดไทยกำชับผู้ว่าฯทุกจว. อำนวยความสะดวกปชช. เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  

 

มท.สั่งทุกจังหวัด ดูแลปชช.เดินทางแสดงความอาลัย

 

       วันนี้ (26ต.ค.59) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) สั่งการผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกระทวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยกระทรวงมหาดไทยคาดการณ์ว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากกว่า 200,000 คน นับตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2559 ถึง 20 ม.ค. 2560

 

       สำหรับแนวทางการดำเนินงาน ให้แต่ละจังหวัดรวบรวมประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเน้นกลุ่มประชาชนทั่วไปเป็นหลัก และให้แต่ละจังหวัดกำหนดเส้นทางการเดินทาง เพื่อประสานยังจุดพักที่ทางกระทรวงมหาดไทยจัดให้แต่ละพื้นที่ พร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ และมอบหมายความรับผิดชอบให้หน่วยงาน บุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน กระทรวงมหาดไทยขอกำชับผู้เดินทางไม่ให้พกพาอาวุธใดๆ งดการดื่มสุรา และไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวระหว่างเดินทาง ให้พกบัตรประจำตัวประชาชนอยู่เสมอ ส่วนผู้มีโรคประจำตัวควรนำยารักษาโรคติดตัวมาด้วย

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว : 

 

Tags: กระทรวงมหาดไทย มท. มหาดไทย กระทรวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโฏศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวที่เกียวข้อง