ลงมติทีวีดาวเทียมเรียงช่องเหมือนกันใน60วัน

ลงมติทีวีดาวเทียมเรียงช่องเหมือนกันใน60วัน

กสทช.ลงมติ “ทีวีดาวเทียม-เคเบิล-ดิจิทัล” เรียงเลขช่องเหมือนกันภายใน 60 วัน

วันนี้(16ก.ย.58)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ล่าสุด เมื่อ 16 ก.ย. 2558 ได้มีการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์(กสท.) เมื่อ 14 ก.ย. ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลังเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะแล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้นำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงประกาศในราชกิจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายใน 60 วัน นับแต่ลงประกาศ

สาระสำคัญของร่างประกาศนี้ จะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ อาทิ ช่องทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ต้องจัดเรียงช่องรายการโทรทัศน์ โดยให้นำช่องทีวีดิจิทัลทั้ง 36 ช่องไว้ในลำดับช่องรายการที่ 1-36 ส่วนช่องรายการที่ 37-60 เป็นช่องที่ผู้ประกอบการแต่ละรายเลือกเรียงช่องได้เอง ซึ่งจะแตกต่างจากประกาศเรียงช่องฉบับเดิมมีการเว้นให้ผู้ประกอบการช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีเรียงช่องรายการในลำดับที่ 1-10 ได้เอง หลังจากนั้นจึงจะนำ 36 ช่องทีวีดิจิทัลมาต่อท้ายตามกฎมัสแครี่


 

ลงมติทีวีดาวเทียมเรียงช่องเหมือนกันใน60วัน     ลงมติทีวีดาวเทียมเรียงช่องเหมือนกันใน60วัน

 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว :  ลงมติทีวีดาวเทียมเรียงช่องเหมือนกันใน60วัน

วันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 21.30 น.


Tags: กสทช. ทีวีดาวเทียม เคเบิล ดิจิทัล เรียงเลขช่อง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์

ข่าวที่เกียวข้อง