รีเซต

SAWADปันผล1.40บาท

SAWADปันผล1.40บาท
TNN ช่อง16
23 มิถุนายน 2563 ( 18:19 )
3K
SAWADปันผล1.40บาท

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)หรือ SAWAD เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2562 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,922.47 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 สิงหาคม  2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2563  

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์)ของบริษัทครั้งที่ 2 (SAWAD-W2) จำนวนไม่เกิน 54.92 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น(Right offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 25 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ กำหนดอัตราใช้สิทธิ์แปลงสภาพ 1 วอร์แรนต์ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100  บาท และการกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร SAWAD-W2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563

พร้อมกันนี้ ยังมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,373.15 ล้านบาทเป็น 1,428.07 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 54.92 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ SAWAD-W2

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติมติดังกล่าวในวันที่ 31  กรกฎาคม 2563 นี้ 

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทยังคงอัตราเติบโตตามเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 20-30% แม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  แต่บริษัทได้รับผลกระทบน้อยมาก เพราะมีฐานลูกค้ากระจายไปทั่วประเทศ และกลุ่มลูกค้ายังมีความจำเป็นในการใช้สินเชื่อเพื่อเติมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายจะรักษาระดับตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล)ให้อยู่ระหว่าง 3-5% ตามนโยบายของกลุ่มศรีสวัสดิ์

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline


ข่าวที่เกี่ยวข้อง