รีเซต

‘MFC’ ออก ‘M-META’ กองทุนแรกของไทยลงทุนใน Metaverse

‘MFC’ ออก ‘M-META’ กองทุนแรกของไทยลงทุนใน Metaverse
ทันหุ้น
13 ธันวาคม 2564 ( 10:59 )
179
‘MFC’ ออก ‘M-META’ กองทุนแรกของไทยลงทุนใน Metaverse

จากเทคโนโลยีของโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมและกิจกรรมการใช้ชีวิตของคนปรับเปลี่ยนไป ในขณะที่การติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนสามารถทำได้หลากหลายช่องทางภายในเวลาอันรวดเร็ว ภาพจินตนาการถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในอนาคตจึงไม่ใช่แค่จินตนาการอีกต่อไปเมื่อ‘Metaverse’หรือโลกเสมือนจริง ที่พาผู้คนหรือผู้ใช้งานสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น การปฏิสัมพันธ์ การเล่นเกมออนไลน์ การทำงานร่วมกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี การใช้ความเป็นจริงเสมือน (VR) หรือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR) จากข้อมูล(ณ วันที่ 4 ก.ค. 64)ของBloombergได้ประมาณการว่าขนาดของตลาด Metaverse จะมีมูลค่าสูงถึงแปดแสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2024และเพิ่มเป็น 1.5 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2030(ข้อมูล) ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่ไม่ควรมองข้ามในโลกแห่งอนาคต

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เล็งเห็นโอกาสด้านการลงทุนดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนรวม ที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ “Metaverse” โดยตรงเป็นกองทุนแรกของไทยกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ (MFC Metaverse Equity Fund) หรือ M-META การลงทุนในโลกเสมือนจริงแห่งอนาคต แต่ได้รับผลตอบแทนจริงในโลกปัจจุบันM-METAมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Roundhill BallMetaverse ETF (META ETF) (กองทุนหลัก)ซึ่งเป็นETF กองทุนแรกในสหรัฐอเมริกาที่ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Metaverseโดยตรงด้วยวิธีการประเมินอนาคตของ บริษัท ประเภทต่างๆที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Metaverse และจัดสรรน้ำหนักลงทุนตามสัดส่วนของรายได้และผลกำไรที่ยึดโยงกับ Metaverse

 

กองทุนหลักจะลงทุนตาม Metaverse Market Map (การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจจากการประเมินความเชื่อมโยงที่มีต่อ Metaverse) ที่คณะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดรายละเอียดการคาดการณ์ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง และได้ประโยชน์จาก Metaverse ในอนาคต โดยพิจารณาข้อมูลจากการบริษัท และการยื่นจดสิทธิบัตร การประเมินอุตสาหกรรมของหน่วยงานอื่น ข้อมูลการใช้งานและตัวชี้วัดของหน่วยงานอื่น การอัพเดททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอของผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวและการสัมภาษณ์ผู้บริโภคและคณะผู้เชี่ยวชาญมีการติดตาม ทบทวน ปรับ Metaverse Market Map ทุกไตรมาส ตามการพัฒนาการบริษัท เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค

 

M-META จึงเป็นการลงทุน เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ Metaverse ในระยะยาวอย่างแท้จริงและครอบคลุม7 ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse Ecosystem ที่ได้รับประโยชน์จากกระแสเงินลงทุนสร้างโลกเสมือนจำนวนมหาศาล จากบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คลาวด์ ระบบการจ่ายเงินเครือข่ายเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูล เกมและคอนเท้นต์ที่อยู่ใน Metaverse สินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ บนระบบและแพลตฟอร์ม Metaverse

 

ตัวอย่างหุ้นบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับ Metaverse ที่ M-META จะลงทุน อาทิ Nvidia: ผู้ผลิตการ์ดจอ หรือหน่วยประมวลผลทางด้านกราฟฟิก, Roblox: แพลตฟอร์มเกมออนไลน์, META Platforms (Facebook เดิม)แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์อันดับหนึ่งของโลก, Tencent: ให้บริการเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน เกมออนไลน์, Coinbase: แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล, Alibaba: บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษฺใหญ่ของจีนหรือ Square: บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินในสหรัฐฯเป็นต้น จากตัวอย่างดังกล่าวแต่ละบริษัทต่างเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงประสบความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจและได้รับประโยชน์ในธุรกิจเกี่ยวข้อง Metaverse ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต


กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้(MFC Metaverse Equity Fund) หรือ M-METAเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภท Feeder Fundลงทุนในหน่วยลงทุน(ตามนโยบาย) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กำหนดเงินทุนโครงการ10,000 ล้านบาท ไม่มีนโยบายจ่ายปันผลและไม่กำหนดอายุโครงการ ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 กำหนดราคาซื้อขายขึ้นต่ำครั้งแรกและครั้งต่อไปที่ 1,000 บาท จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ MFC จะจัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “เปิดโลกการลงทุนแห่งอนาคต กับกองทุน M-META” โดยมีวิทยากรคุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรด้านไอที ผู้ผลิตสื่อ “แบ๋ไต๋” บรรยายในหัวข้อ “Metaverse จับกระแสโลกแห่งอนาคต” และดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ,FRM ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กองทุนต่างประเทศ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “โอกาสในการลงทุนแห่งโลกอนาคตกับ M-META รวมถึงลักษณะเด่นของกองทุน M-META ที่ตอบโจทย์ในการลงทุน ดำเนินรายการโดยคุณ ศิรัถยา อิศรภักดี ในวันจันทร์ที่ 13ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. ผ่านช่องทางของ MFCได้แก่facebookhttps://www.facebook.com/mfcfundsและ YouTubehttps://youtube.com/c/MFCAssetManagementPLCผู้ที่สนใจสามารถกดติดตามหรือกดปุ่ม Get Reminder รอไว้จะได้ไม่พลาดตอนเริ่ม Live

 

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรือได้รับเงินคืนต่ำว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง