รีเซต

MFCเปิดตัวกองทุนM-MIX Series ลงทุน3สไตล์-กระจายความเสี่ยง

MFCเปิดตัวกองทุนM-MIX Series ลงทุน3สไตล์-กระจายความเสี่ยง
ทันหุ้น
30 พฤศจิกายน 2566 ( 22:46 )
8
MFCเปิดตัวกองทุนM-MIX Series ลงทุน3สไตล์-กระจายความเสี่ยง

#บลจ.เอ็มเอฟซี #ทันหุ้น  - บลจ.เอ็มเอฟซี เสิร์ฟ "M-MIX Series" กองทุนผสม 3 สไตล์การลงทุน กระจายการลงทุนตามระดับความเสี่ยง ตั้งแต่เสี่ยงต่ำ ปานกลางและสูง ตอบโจทย์การลงทุนทุกกลุ่ม ชูจุดเด่น ยืดหยุ่นปรับพอร์ตตามภาวะตลาดลงทุนทั้ง ตราสารหนี้และหุ้น ผ่านกองทุนรวมของ MFC ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป เปิดขาย IPO ตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2566 ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

 

นายธนโชติ  รุ่งสิทธิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เปิดเผยว่า MFC นำเสนอกองทุน M-MIX Series เพื่อตอบโจทย์การลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุน แต่ไม่รู้จะเลือกกองทุนไหนดี หรือไม่มีเวลาติดตามข่าวสารหรือภาวะเศรษฐกิจ โดยกองทุนดังกล่าวมีผู้จัดการกองทุนคัดเลือกกองทุนของ MFC ทั้งกองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้นไทยและอื่นๆ เพื่อจัดพอร์ตการลงทุนตามระดับความเสี่ยงตั้งแต่เสี่ยงต่ำ ปานกลางและสูง

 

*เริ่มลงทุนเพียง 1 พันบ.

รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตตามภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยมีผู้จัดการกองทุนควบคุมความเสี่ยงและความผันผวนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้ผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลกับภาวะตลาด ซึ่งสามารถลงทุนได้ตั้งแต่วันนี้ เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

 

สำหรับ M-MIX Series เป็นกองทุนผสม ลงทุนทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยมี 3 กองทุนให้เลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ โดยแต่ละกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่แตกต่างกันประกอบด้วย กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิกซ์ 20 (M-MIX20) ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 20% เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตํ่า ลงทุนระยะสั้น-กลาง ต้องการได้รับผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อ

 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิกซ์ 50 (M-MIX50) ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 50% เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิกซ์ 70 (M-MIX70) ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 70% เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และต้องการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยสามารถรับความผันผวนจากภาวะตลาดได้

 

จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว ดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ระดับสูง รวมถึงปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่อาจสร้างความผันผวนต่อตลาดหุ้นและตราสารหนี้ จึงเชื่อว่าการจัดพอร์ตกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ภายใต้ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่รับได้แตกต่างกันเฉพาะรายจะช่วยรับมือกับความผันผวนได้

 

เปิดจุดเด่นกองทุน

“จุดเด่นของกองทุนผสมที่มีผู้จัดการกองทุนดูแลพอร์ต พร้อมปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างใกล้ชิดให้ทันสถานการณ์ จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนหรือเลือกกองทุน ซึ่งเชื่อว่ากลุ่มกองทุน M-MIX Series จะเข้ามาตอบโจทย์ให้แก่ผู้ลงทุนได้" นายธนโชติ กล่าว

 

นายธนโชติ กล่าวอีกว่า กลุ่มกองทุน M-MIX Series มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV และอาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV

 

นอกจากนี้ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เพื่อการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อ Efficient Portfolio Management ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง